جشن دلتنگی

کارگردان: پوریا آذربایجانی

خلاصه داستان

ســاله کــه 32 روایــت از تنهایــی انســان معاصــر. جهــان، مــردی ســودای شــهرت دارد. افســانه و رضــا در میانســالی، مشــکلات تــازه ای را تجربــه می کننــد. کاوه و لالــه در انتظــار تــود اولیــن فرزندشــان هســتند و ســارا، دختــر جوانــی اســت کــه تصمیــم دارد بــا هویــت جدیــدی بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد.

عوامل فنی

 • کارگردان : پوریا آذربایجانی
 • تهیه کننده : علی قائم مقامی
 • فیلمنامه نویس : پوریا آذربایجانی و مونا سرتوه
 • مدیر فیلمبرداری : علیرضا زرین دست
 • چهره پرداز : مهرداد میرکیانی
 • طراح صحنه : مرتضی فربد
 • طراح لباس : مرتضی فربد
 • تدوین : خشایار موحدیان
 • صدابردار : آرش برومند
 • صداگذار : محمود موسوی نژاد
 • موسیقی : فردین خلعتبری
 • جلوه های ویژه میدانی :
 • جلوه های ویژه بصری : بهنام خاکسار
 • عکاس : مونا سرتوه

بازیگران

 • بابک حمیدیان، محسن کیایی، بهنام تشکر، پانته آ پناهی ها، مینا ساداتی، ساغر قناعت، پریوش نظریه، امید روحانی