امپراطور جهنم

کارگردان: پرویز شیخ طادی

خلاصه داستان

ریــاض جنگجــوی کهنــه کار توبــه می کنــد خونــی بریــزد و چــون آتشفشــانی خامــوش بــه گوشــه ای می خــزد. بــرای آتــش افــروزی مجــدد او، بــه یــک شــوک قــوی نیــاز اســت و آن تعــرض بــه گلجــان تنهــا عشــق و امیــد زندگــی اوســت. آتــش ریــاض شــعله ور شــده و خون هــا می ریــزد. غافــل از اینکــه بازیگــر یکه تــاز نمایشــی پرماجــرا گردیــده اســت.

عوامل فنی

 • کارگردان : پرویز شیخ طادی
 • تهیه کننده : محمد خزاعی
 • فیلمنامه نویس : پرویز شیخ طادی
 • مدیر فیلمبرداری : فرشاد گل سفیدی
 • چهره پرداز : امیر اسکندری
 • طراح صحنه : بابک پناهی
 • طراح لباس : بابک پناهی
 • تدوین : احسان شیبانی
 • صدابردار : وحید مقدسی
 • صداگذار : بهمن اردلان
 • موسیقی : محمدرضا علیقلی
 • جلوه های ویژه میدانی : حمید رسولیان
 • جلوه های ویژه بصری : فرید ناصرفصیحی
 • عکاس : نادر فوقانی

بازیگران

 • علی نصیریان، الیزابت دبس، صبا کمالی، فرخ نعمتی، حبیب دهقان نسب، علیرام نورایی، فرزین محدث، محمد کاسبی، عنایت الله شفیعی، مهدی فقیه، اسماعیل خلج، کوروش زارعی، علی جاویدفر، یعقوب غفاری، مصطفی سلطانی