شعله ور

کارگردان: حمید نعمت اله

خلاصه داستان

چیــزی کــه بیــش از هــر چیــز، بــر آشــفتگی و پریشــان حالــی فریــد می افزایــد ایــن موضــوع اســت کــه او احســاس می کنــد هنــوز بــه آنچــه کــه در زندگــی جســتجو می کــرده دســت نیافتــه اســت.

عوامل فنی

 • کارگردان : حمید نعمت اله
 • تهیه کننده : محمدرضا شفیعی
 • فیلمنامه نویس : هادی مقدم دوست و حمید نعمت اله
 • مدیر فیلمبرداری : روزبه رایگا
 • چهره پرداز : مهرداد میرکیانی
 • طراح صحنه : محمدرضا شجاعی
 • طراح لباس : سوسن نوروزی
 • تدوین : مهدی سعدی
 • صدابردار : علی عدالت دوست
 • صداگذار : امین شریفی و بابک شکیبا
 • موسیقی : سهراب پورناظری
 • جلوه های ویژه میدانی : محسن روزبهانی
 • جلوه های ویژه بصری : وحید قطبی زاده
 • عکاس : امیرحسین شجاعی

بازیگران

 • امین حیایی، زهرا خوشکام، پانته آ مهدی نیا، دارا حیایی