سوءتفاهم

کارگردان: احمدرضا معتمدی

خلاصه داستان

تعــدادی از دانشــجویان ســینما، دختــر ثروتمنــدی را بــه امیــد بازیگــر شــدن، گــروگان می گیرنــد، امــا بــه تدریــج، ماجــرای گــروگان گیــری و ســاخت فیلــم، پیچیــده می شــود تــا جایــی کــه دیگــر، تشــخیص واقعیــات و خیــال ناممکــن جلــوه می کنــد.

عوامل فنی

 • کارگردان : احمدرضا معتمدی
 • تهیه کننده : جلیل شعبانی
 • فیلمنامه نویس : احمدرضا معتمدی
 • مدیر فیلمبرداری : پیمان شادمانفر
 • چهره پرداز : مهرداد میرکیانی
 • طراح صحنه : کیوان مقدم و سارا سمیعی
 • طراح لباس : کیوان مقدم و سارا سمیعی
 • تدوین : نازنین مفخم
 • صدابردار : مهران ملکوتی
 • صداگذار : پرویز آبنار
 • موسیقی :
 • جلوه های ویژه میدانی :
 • جلوه های ویژه بصری : امیررضا معتمدی
 • عکاس : نادر فوقانی

بازیگران

 • مریلا زارعی، کامبیز دیرباز، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، اکبر عبدی و مهدی فخیم زاده