سرو زیر آب

کارگردان: محمدعلی باشه آهنگر

خلاصه داستان

راز جهانبخــش کرامــت فــاش می شــود؟ ایــن راز خــواب چیســتا، ماهــرو، گــودرز، بهــرام، جهانگیــر و ســرگرد پوشــیاس را آشــفته خواهــد کــرد. جهانبخــش بــرای اثبــات بی گناهــی اش و بازگشــت آرامــش ســفر بلنــدی را آغــاز می کنــد؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می دهد.

عوامل فنی

 • کارگردان : محمدعلی باشه آهنگر
 • تهیه کننده : سیدحامد حسینی
 • فیلمنامه نویس : محمدعلی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر
 • مدیر فیلمبرداری : علیرضا زرین دست
 • چهره پرداز : محسن بابائی
 • طراح صحنه : عباس بلوندی
 • طراح لباس : عباس بلوندی
 • تدوین : حمید باشه آهنگر
 • صدابردار : عباس رستگارپور
 • صداگذار : امیرحسین قاسمی
 • موسیقی :
 • جلوه های ویژه میدانی : محسن روزبهانی
 • جلوه های ویژه بصری : محمد خاکزاد
 • عکاس : علی نیک رفتار

بازیگران

 • بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، همایون ارشادی، مینا ساداتی، مهتاب نصیرپور، فرخ نعمتی، حسین باشه آهنگر، ستاره اسکندری، هادی قمیشی، شهرام حقیقت دوست، هومن برق نورد و امیر دلفانی