اتاق تاریک

کارگردان: سیدروح اله حجازی

خلاصه داستان

فرهــاد و هالــه، فصــل جدیــدی از زندگــی خود را آغــاز کرده انــد امــا ایــن ســرآغاز تغییــرات دیگریســت کــه آنهــا را در مواجهــه بــا مســائل جدیــدی قــرار می دهــد.

عوامل فنی

 • کارگردان : سیدروح اله حجازی
 • تهیه کننده : سیدروح اله حجازی
 • فیلمنامه نویس : سیدروح اله حجازی
 • مدیر فیلمبرداری : پیمان شادمانفر
 • چهره پرداز : عباس عباسی
 • طراح صحنه : بهادر حسین زاده و مروارید کاشیان
 • طراح لباس : بهادر حسین زاده و مروارید کاشیان
 • تدوین : رضا شهبازی
 • صدابردار : حسین بشاش
 • صداگذار : امیرحسین قاسمی
 • موسیقی : کارن همایونفر
 • جلوه های ویژه میدانی :
 • جلوه های ویژه بصری : جواد مطوری
 • عکاس : امیرحسین شجاعی

بازیگران

 • ساره بیات، ساعد سهیلی، مروارید کاشیان، امیررضا رنجبران، سیدعلیرضا میرسالاری