اخبار

نشست شنل در برج میلاد فیلمی درباره انسانیت و ایستادگی
35

نشست «شَنل» در برج میلاد | فیلمی درباره انسانیت و ایستادگی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
همگام با سالنهای مردمی فیلمهای پرتماشاگر چارسو
35

همگام با سالن‌های مردمی | فیلم‌های پرتماشاگر چارسو

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
همه دعوتشدگان به آیین تجلیل نامزد سیمرغ نبودند
35

همه دعوت‌شدگان به آیین تجلیل، نامزد سیمرغ نبودند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
کتاب قاب عکس سی و پنجم رونمایی شد
35

کتاب قاب عکس سی و پنجم رونمایی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
ماجرای نیمروز در پنج سالن آزادی به سانس فوقالعاده رسید
35

«ماجرای نیمروز» در پنج سالن آزادی به سانس فوق‌العاده رسید!

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
یازدهمین روز جشنواره پایان کاخ مردمی و رسانهها
35

یازدهمین روز جشنواره| پایان کاخ مردمی و رسانه‌ها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
ایوبی جشنواره امسال بهترین جشنواره 15 سال اخیر است
35

ایوبی: جشنواره امسال، بهترین جشنواره 15 سال اخیر است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
محمد حیدری حواشی فجر جزو متن آن شده است
35

محمد حیدری: حواشی فجر جزو متن آن شده است!

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 04:11
ادامه مطلب
نشست بنبست وثوق در برج میلاد فیلمنامهای خاص با فضایی سرد
35

نشست «بن‌بست وثوق» در برج میلاد | فیلمنامه‌ای خاص با فضایی سرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 04:11
ادامه مطلب
تشکر مسعود نجفی از اهالی رسانه
35

تشکر «مسعود نجفی» از اهالی رسانه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 09:11
ادامه مطلب