اخبار

نشست ترومای سرخ در برج میلاد غیرمتعارف با لحن رئالیستی
35

نشست «ترومای سرخ» در برج میلاد | غیرمتعارف با لحن رئالیستی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
نمایش 4 فیلم در روز نهم به سانس فوقالعاده رسید
35

نمایش 4 فیلم در روز نهم به سانس فوق‌العاده رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
دهمین روز جشنواره قاعده بازی
35

دهمین روز جشنواره | قاعده بازی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 06:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز نهم اعلام شد
35

آرای مردمی روز نهم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 14:11
ادامه مطلب
نشست ایستگاه اتمسفر در برج میلاد تجربهای در سینمای قصه گو
35

نشست «ایستگاه اتمسفر» در برج میلاد | تجربه‌ای در سینمای قصه گو

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 06:11
ادامه مطلب
واکنش ابوالفضل جلیلی درباره هجمهها به داوری جشنواره 35
35

واکنش ابوالفضل جلیلی درباره هجمه‌ها به داوری جشنواره 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
جشنواره در استانها روزهای آخر فجر در ایران
35

جشنواره در استان‌ها | روزهای آخر فجر در ایران

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 06:11
ادامه مطلب
پوران درخشنده این همه هجمه به روند برگزاری جشنواره درست نیست
35

پوران درخشنده: این همه هجمه به روند برگزاری جشنواره درست نیست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
وحید جلیلوند هم تکذیب کرد
35

«وحید جلیلوند» هم تکذیب کرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 5
35

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (5)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
عوامل ایتالیا ایتالیا خروج از داوری جشنواره فجر35 را تکذیب کردند
35

عوامل «ایتالیا ایتالیا» خروج از داوری جشنواره فجر35 را تکذیب کردند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
داودی انصراف از نامزدی جشنواره عکسالعمل مناسبی نیست
35

داودی: انصراف از نامزدی جشنواره عکس‌العمل مناسبی نیست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب