اخبار

دبیر جشنواره 36 فیلم فجر حکم گرفت
36

دبیر جشنواره 36 فیلم فجر حکم گرفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر حکم گرفت
35

مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر حکم گرفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
دیدار دبیرجشنواره فیلم فجر با هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه
36

دیدار دبیرجشنواره فیلم فجر با هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
بررسی نحوه حضور مستند در جشنواره۳۶ فجر
36

بررسی نحوه حضور مستند در جشنواره۳۶ فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
اعلام ماموریتهای شورای سیاستگذاری فجر توسط حیدریان
36

اعلام ماموریت‌های شورای سیاست‌گذاری فجر توسط حیدریان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 12:07
ادامه مطلب
اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ۳۶ فیلم فجر مشخص شد
36

اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره ۳۶ فیلم فجر مشخص شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
اعلام فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر
36

اعلام فراخوان سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 17 مهر 1396 - 14:07
ادامه مطلب
بررسی نهایی حضور فیلم کوتاه در جشنواره 36 فجر
36

بررسی نهایی حضور فیلم کوتاه در جشنواره 36 فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
توضیحات رزاقکریمی درباره حضور مستندها در فجر
36

توضیحات رزاق‌کریمی درباره حضور مستندها در فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 23 مهر 1396 - 14:07
ادامه مطلب
آغاز ثبتنام آثار متقاضی حضور در جشنواره فجر
36

آغاز ثبت‌نام آثار متقاضی حضور در جشنواره فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 30 مهر 1396 - 20:07
ادامه مطلب