اخبار

وارونگی سخت ترین فیلمم بود
35

«وارونگی» سخت ترین فیلمم بود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 14:11
ادامه مطلب
فصل هرس با گذر از فرش قرمز رونمایی شد
35

«فصل هرس» با گذر از فرش قرمز رونمایی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 15:11
ادامه مطلب
داوری فیلم های جشنواره در سکانس پایانی
35

داوری فیلم های جشنواره در سکانس پایانی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 15:11
ادامه مطلب
با ایده های نو جشنواره باشکوه برگزار کنیم
35

با ایده های نو جشنواره باشکوه برگزار کنیم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 15:11
ادامه مطلب
تمهید مسئولان جشنواره برای آسایش اهالی رسانه در برج میلاد
35

تمهید مسئولان جشنواره برای آسایش اهالی رسانه در برج میلاد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 15:11
ادامه مطلب
غیبت رحمانیان در فرش قرمز سینما نیمکت
35

غیبت رحمانیان در فرش قرمز «سینما نیمکت»

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 16:11
ادامه مطلب
انیمیشنهای نفس سبکی کودکانه دارد
35

انیمیشن‌های «نفس» سبکی کودکانه دارد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 17:11
ادامه مطلب
در هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر
35

در هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر؛

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
زمناکو موضوع انسانی دارد
35

«زمناکو» موضوع انسانی دارد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 16:11
ادامه مطلب
فکر نمی کردم آراء مردمی تا این اندازه دقیق باشد
35

فکر نمی کردم آراء مردمی تا این اندازه دقیق باشد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 17:11
ادامه مطلب
نشست های تخصصی مستندآغاز شد
35

نشست های تخصصی مستندآغاز شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1394 - 16:11
ادامه مطلب