چهاردهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 21 مگابایت
سیزدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 20 مگابایت
دوازدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 19 مگابایت
یازدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 17 مگابایت
دهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 20 مگابایت
نهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 15 مگابایت
هشتمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 19 مگابایت
هفتمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 13 مگابایت
گزارش  20.30 درباره سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر /وعده ای که داروغه زاده داد - 20 مگابایت
حاشیه های آیین قرعه‌کشی «برنامه نمایش فیلم‌ها در سینمای رسانه» - 44 مگابایت
روایت دولکو از نحوه انتخاب فیلم های سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر - 38 مگابایت
سخنان  دبیر جشنواره درباره  «ژن خوک» و «مصائب شیرین2» - 9 مگابایت
پاسخ داروغه زاده به سوالی درباره فیلم «بنفشه آفریقایی» - 10 مگابایت
توضیحاتی درباره وضعیت فیلم‌های انیمیشن در جشنواره فجر 37 - 15 مگابایت
اظهارات داروغه‌زاده درباره نسخه‌های ارائه شده از فیلم‌ها به دفتر جشنواره - 16 مگابایت
توضیحاتی درباره دو فیلم «درخونگاه» و «یلدا» - 21 مگابایت