چهاردهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 21 مگابایت
سیزدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 20 مگابایت
دوازدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 19 مگابایت
یازدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 17 مگابایت
دهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 20 مگابایت
نهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 15 مگابایت
هشتمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 19 مگابایت
هفتمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 13 مگابایت
گفتگو با نادر سلیمانی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم ضد - 10 مگابایت
گزارشی از آئین اهدای جوایز به برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی چهلمین جشنواره فیلم فجر - 26 مگابایت
گفتگو با مارال جیرانی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس برای فیلم خائن کشی - 6 مگابایت
گفتگو با علی اکبر اصانلو پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم نگهبان شب - 5 مگابایت
گفتگو با صدف اسپهبدی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم علفزار - 5 مگابایت
گفتگو با فرشته حسینی پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم دسته دختران - 4 مگابایت
گفتگو با امید گل زاده پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی برای فیلم سینمایی برف آخر - 7 مگابایت
گفتگو با بهزاد عبدی پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن برای فیلم علفزار - 7 مگابایت