آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار

,

داوران:

بلا تار      بخش مسابقه سینمای بین الملل

دیمیتری ایپیدس     مسابقه سینمای بین الملل

رخشان بنی اعتماد  مسابقه سینمای بین الملل

راک دمرس            مسابقه سینمای بین الملل

مجتبی راعی           مسابقه سینمای ایران

جاناتان رزنبام         مسابقه سینمای بین الملل

محمدعلی طالبی      مسابقه سینمای بین الملل

جواد طوسی           مسابقه سینمای ایران

فرامرز قریبیان        مسابقه سینمای ایران

رسول ملاقلی پور     مسابقه سینمای ایران

تورج منصوری         مسابقه سینمای ایران

سیدضیاء هاشمی     مسابقه سینمای ایران

محمدرضا هنرمند     مسابقه سینمای ایران

امیکو وادا              مسابقه سینمای بین الملل

دبیر:

سیف اله داد           معاونت امور سینمایی

 

مقررات جشنواره :

 

    سینمای ایران

 

    هدف جشنواره در این بخش، عرضه و معرفی فیلم های ارزشمند یک سال فعالیت فیلمسازی و تشویق هنرمندان برگزیده سینمای ایران است.

برنامه های این بخش شامل قسمت های زیر است:

 

    الف: مسابقه سینمای ایران

    کلیه فیلم های بلند سینمای ایران می توانند تقاضای شرکت در این بخش را بنمایند به شرط آن که تا بهمن 1379 در تهران و یا در دوره های گذشته جشنواره به نماشی درنیامده باشند.

    یک هیأت انتخاب که اعضایش توسط مدیر جشنواره تعیین می شود، پس از بازبینی کلیه فیلم های شرکت کننده، حداقل بیست فیلم را برای این بخش انتخاب خواهد کرد.

    یک هیأت داوری شامل حداقل پنج نفر که رئیس و اعضای آن از بین هنرمندان و صاحبنظران توسط مدیر جشنواره برگزیده خواهند شد فیلم های بخش مسابقه را قضاوت کرده و جوایز زیر را اهدا می نماید:

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلم

     سیمرغ بلورین، جایزه ویژه هیأت داوران

    سیمرغ بلورین، برای بهترین کارگردانی

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلمنامه

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلمبرداری

    سیمرغ بلورین، برای بهترین موسیقی متن

    سیمرغ بلورین، برای بهترین تدوین

    سیمرغ بلورین، برای بهترین بازیگران نقش اول و دوم

    سیمرغ بلورین، برای بهترین صدابرداری یا صداگذاری (یا هر دو)

    سیمرغ بلورین، برای بهترین جلوه های ویژه

    سیمرغ بلورین، برای بهترین چهره پردازی (گریم)

    سیمرغ بلورین، برای بهترین صحنه آرائی

    هیأت داوران علاوه بر جوایز فوق می توانند حداکثر 4 گواهی افتخار به مواردی که در فهرست جوایز پیش بینی نشده، اهدا نمایند. شخصیت هایی که در تهیه یا توزیع فیلم های مسابقه سهمی داشته باشند نمی توانند در هیأت داوری شرکت کنند.

    نامزدهای دریافت جایزه در هر رشته توسط هیأت داوران حداکثر تا 48 ساعت قبل از مراسم پایانی اعلام خواهند شد.

    هیچ جایزه ای در مسابقه نمی تواند بطور هم ارزش بین دو یا چند اثر تقسیم شود.

    نماینده ای از جشنواره می تواند بدون حق رأی در بحث های هیأت داوران شرکت کند.

    

    ب: خارج از مسابقه

    فیلم های این بخش که هم ارز فیلم های بخش مسابقه هستند. شامل آثاری می شوند که:

    1ـ به لحاظ رعایت مقررات ـ از جهت عضویت یکی از سازندگان فیلم در هیأت داوری ـ امکان نمایش در بخش مسابقه را نداشته باشند.

    2ـ به جهت تکمیل تعداد فیلم های مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه یابند.

    3ـ سازنده فیلم خواستار نمایش اثرش در این بخش باشد.

    به کلیه فیلم هایی که به بخش مسابقه و یا خارج از مسابقه راه می یابند گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

    

    ج: مرور آثار

    در این دوره جشنواره به منظور ستایش از کوشش های ارزشمند هنرمندان برگزیده در بخش هایی تحت عناوین: آئینه های روبرو، برای تمام فصول و دورتر از قاب آثار برگزیده یک کارگردان، یک بازیگر و یک تدوینگر مرور خواهد شد.

    

    سینمای بین المللی

    هدف از برپایی این بخش، نمایش آثاری است که امکان ارزیابی بهتر و بیشتر وضعیت و موقعیت سینمای ایران را در مقایسه با سایر کشورها فراهم آورد.

    برنامه های این بخش شامل قسمت های زیر است:

    

    الف: مسابقه بین المللی

    فیلم های این بخش با هدف شناخت و ارزیابی آنگونه توانایی ها و ظرفیت های انسان که موقعیت یگانه او را بین سایر مخلوقات مشخص می سازد، برگزار می شود.

    جشنواره فیلم هایی را برای این بخش می پذیرد که:

    ـ یکم: سال تولیدشان پیش از 1998 نباشد.

    ـ دوم: در دوره های گذشته جشنواره به نمایش درنیامده باشند.

    ـ سوم: پیش از فوریه 2001 در تهران نمایش داده نشده باشند.

    ـ چهارم: به زبان انگلیسی یا فرانسه و یا دارای زیرنویس به یکی از دو زبان یاد شده باشند.

    هر کشور می تواند حداکثر دو فیلم بلند و کشور ایران حداکثر سه فیلم بلند را در بخش مسابقه شرکت دهد.

    فیلم های شرکت کننده را یک هیأت انتخاب که اعضایش را مدیر جشنواره تعیین می نماید ملاحظه و گزینش می نمایند.

    یک هیأت داوری بین المللی شامل حداقل پنج نفر که اعضای آن از بین هنرمندان و صاحبنظران برگزیده خواهند شد، فیلم های مسابقه را قضاوت کرده و جوایز زیر را اهدا می نمایند:

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلم بلند

    سیمرغ بلورین، برای بهترین کارگردان

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلمنامه

    سیمرغ بلورین، برای بهترین بازیگر

    سیمرغ بلورین، ویژه هیأت داوران

    هیأت داوران علاوه برجوایز فوق، می توانند دو گواهی افتخار به مواردی که در فهرست جوایز پیش بینی نشده، اهد نمایند.

    هیچ جایزه ای در مسابقه نمی تواند بطور هم ارزش بین دو یا چند اثر تقسیم شود.

    نماینده ای از جشنواره می تواند بدون حق رأی در بحث های هیأت داوران شرکت کند.

    

    ب: خارج از مسابقه

    فیلم های این بخش که هم ارز فیلم های بخش مسابقه هستند شامل آثاری می شوند که:

    1ـ به لحاظ مغایرت سال تهیه شان با مقررات یا تکمیل تعداد فیلم های مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه یابند.

    2ـ به لحاظ رعایت مقررات، از جهت عضویت یکی از سازندگان فیلم در هیأت داوری ـ امکان نمایش در بخش مسابقه را نداشته باشند.

    3ـ سازنده فیلم خواستار نمایش اثرش در این بخش باشد.

    به کلیه فیلم هایی که به بخش مسابقه یا خارج مسابقه راه می یابند گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

    

    ج: جشنواره جشنواره ها

    فیلم های این بخش از میان فیلم های برگزیده ای که در جشنواره های مختلف جهانی به نمایش درآمده اند، انتخاب خواهند شد.

    

    د: نمایش های ویژه

    برای این بخش سه گروه فیلم پیش بینی شده است:

    فیلم هایی که به مناسبت رویدادهای خاصی در سینما، برگزیده می شوند.

    فیلم های کوتاه و بلند، اعم از داستانی و یا مستند که به شناخت سینمای یک منطقه و یا سرزمین و روند تحولات فرهنگی و فنی بپردازد.

    فیلم های باارزشی که تولیدشان پیش از 1998 بوده و یا تولیدات جدیدی که در جشنواره ای شرکت نداشته اند و به مسابقه نیز راه نیافته اند.

    

    ه: مرورها

    برنامه های بزرگداشت این دوره جشنواره در بخش هایی تحت عناوین آئینه های روبرو، برای تمام فصول و دورتر از قاب، فعالیت های ارزشمند یک کارگردان، یک بازیگر و یک تدوینگر را مرور خواهد کرد.

    هر استودیو، سازمان، نهاد و شخص می تواند هر تعدا فیلم بلند که مایل باشد به جشنواره ارائه نماید. فیلم ها می توانند سیاه و سفید یا رنگی، 16 یا35 میلیمتری باشند.

    نهادها، سازمانهای دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی که مایلند فیلم هایشان را در قسمت های مختلف جشنواره شرکت دهند باید نکات زیر را رعایت نمایند:

    الف: برگ های درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل نموده و همراه عکس، پوستر، بروشور و غیره حداکثر تا 20 آذرماه 1379 به دفتر جشنواره تحویل نمایند.

    ب: نسخ اولیه فیلم ها باید حداکثر تا پنجم دی ماه 1379 به دفتر جشنواره تحویل گردد.

    تصمیم درباره برنامه های جشنواره و همچنین تعیین تاریخ و ساعت نمایش فیلم ها با جشنواره خواهد بود.

    پس از تحویل کپی فیلم ها به دفتر جشنواره، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.

    اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته ای که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن، با مدیر جشنواره است.

    تقاضای شرکت در جشنواره به منزله قبول کامل مقررات بالاست.

    نهادها و ارگان هایی که در ارتباط با فعالیت های سینمایی و فرهنگی تمایل دارند تا جوایزی را به فیلم های شرکت داده شده در بخش مسابقه اهدا نمایند. باید موضوع را کتباً حداقل 45 روز پیش از آغاز جشنواره، با ارائه آئین نامه و نوع جایزه ای که قصد دارند. به فیلم ها یا هنرمندان اهدا نمایند به اطلاع «مدیریت جشنواره ها و مجامع سینمایی» رسانده و کسب موافقت نمایند.

 

یادداشت دبیر جشنواره :

می پرسند: سینمای ایران به کجا می رود؟

می گویم: به آنجا که ایران می رود. به آنجا که ایران می برد.

رشته ای برگردنم افکنده دوست     می برد هر جا که خاطرخواه اوست

شاید کسی یهوداوار رشته از گردن برگیرد؛ اما گردن سینما در برابر عشق به بهروزی و فرهیختگی مردم، باریکتر از مو، یکسره به اختیار و بی اختیار ایران است.

 

سیف الله داد

 معاون امور سینمایی و سمعی و بصری

مدیر جشنواره

اهداف :

 

هدف جشنواره در این بخش، عرضه و معرفی فیلم های ارزشمند یک سال فعالیت فیلمسازی و تشویق هنرمندان برگزیده سینمای ایران است.

 

 

موضوعات جشنواره :

 

مسابقه ی بین المللی

مسابقه ی سینمای ایران

جشنواره جشنواره ها

نمایش های ویژه

سینمای انگلستان، برش های کوتاه

ویلیام شکسپیر، زندگی در نمایش

آینه های روبرو: روبرتو روسلینی

آینه های روبرو: کن لوچ

آینه های روبرو: رخشان بنی اعتماد

برای تمام فصول: رابرت دنیرو

برای تمام فصول: داریوش ارجمند

دورتر از قاب: جری گرینبرگ

دورتر از قاب: حسن حسندوست

سینمای ایتالیا، دور و نزدیک

عبور از پنج قاره

سینمای آینده

 

لیست فیلمهایی که در جشنواره بین المللی فیلم فجر ـ دوره نوزدهم (۱۳۷۹) شرکت داشته اند.

 

فیلم       کارگردان

نیمه پنهان (1380) تهمینه میلانی

آب و آتش (1379) فریدون جیرانی

آبی (1379)          حمید لبخنده

آخر بازی (1379)   همایون اسعدیان

از کنار هم می گذریم (1379)             ایرج کریمی

باران (1379)         مجید مجیدی

بهشت از آن تو (1379)         علیرضا داوودنژاد

پارتی (1379)        سامان مقدم

ترکش های صلح (1379)       علی شاه حاتمی

تو آزادی (1379)    محمدعلی طالبی

دختری بنام تندر (1379)      حمیدرضا آشتیانی پور

دلبران (1379)       ابوالفضل جلیلی

رنگ شب (1379)   محمدعلی سجادی

زیر پوست شهر (1379)         رخشان بنی اعتماد

زیر نور ماه (1379) رضا میرکریمی

سفره ایرانی (1379)             کیانوش عیاری

سگ کشی (1379) بهرام بیضایی

قطعه ناتمام (1379)             مازیار میری

مارال (1379)        مهدی صباغ زاده

مریم مقدس (1379)            شهریار بحرانی

مسافر ری (1379) داوود میرباقری

موج مرده (1379)   ابراهیم حاتمی کیا

هزاران زن مثل من (1379)    رضا کریمی

هفت پرده (1379)   فرزاد مؤتمن

یاد و یادگار (1379)             مصطفی رزاق کریمی

فرهاد ورهرام

اعتراض (1378)      مسعود کیمیایی

بچه های نفت (1378)           ابراهیم فروزش

جمعه (1378)        حسن یکتاپناه

دختران خورشید (1378)       مریم شهریار

میکس (1378)       داریوش مهرجویی

بانوی اردیبهشت (1376)       رخشان بنی اعتماد

تولد یک پروانه (1376)          مجتبی راعی

جهان پهلوان تختی (1376)    بهروز افخمی

رنگ خدا (1376)    مجید مجیدی

بچه های آسمان (1375)       مجید مجیدی

پدر (1374)          مجید مجیدی

آدم برفی (1373)    داوود میرباقری

پری (1373)         داریوش مهرجویی

روسری آبی (1373)             رخشان بنی اعتماد

زمین آسمانی (1373)           محمدعلی نجفی

خاکستر سبز (1372)           ابراهیم حاتمی کیا

بندر مه آلود (1371)            امیر قویدل

تیک تاک (1371)   محمدعلی طالبی

چکمه (1371)       محمدعلی طالبی

سارا (1371)         داریوش مهرجویی

نرگس (1370)       رخشان بنی اعتماد

پرده آخر (1369)    واروژ کریم مسیحی

سفر جادویی (1369)            ابوالحسن داوودی

پول خارجی (1368)            رخشان بنی اعتماد

مادر (1368)         علی حاتمی

هامون (1368)       داریوش مهرجویی

زرد قناری (1367) رخشان بنی اعتماد

کشتی آنجلیکا (1367)          محمد بزرگ نیا

خارج از محدوده (1366)       رخشان بنی اعتماد

اجاره نشین ها (1365)         داریوش مهرجویی

ناخداخورشید (1365)           ناصر تقوایی

 

کشورهای شرکت کننده در جشنواره

 بین المللی فیلم فجر ـ دوره نوزدهم (۱۳۷۹)

آرژانتین   آلمان      آمریکا     اسپانیا     انگلستان

ایتالیا      ایران       برزیل      بلژیک     پرتغال

ترکیه      چین       دانمارک   روسیه     زلاندنو

ژاپن       سوئد      سوئیس   فرانسه     فنلاند

کانادا      کره جنوبی           لهستان    مراکش    مصر

هلند       هندوستان            یوگسلاوی            یونان  

 

بخشهای جشنواره  بین المللی فیلم فجر ـ دوره نوزدهم (۱۳۷۹)

 

تعداد کل بخش ها : ۸

بخش آینه های روبرو: رخشان بنی اعتماد ۷ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  زیر پوست شهر (۱۳۷۹)         رخشان بنی اعتماد

  بانوی اردیبهشت (۱۳۷۶)       رخشان بنی اعتماد

  روسری آبی (۱۳۷۳)             رخشان بنی اعتماد

  نرگس (۱۳۷۰)       رخشان بنی اعتماد

  پول خارجی (۱۳۶۸)            رخشان بنی اعتماد

  زرد قناری (۱۳۶۷)              رخشان بنی اعتماد

  خارج از محدوده (۱۳۶۶)       رخشان بنی اعتماد

بخش برای تمام فصول داریوش ارجمند ۷ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  مسافر ری (۱۳۷۹)              داوود میرباقری

  اعتراض (۱۳۷۸)      مسعود کیمیایی

  آدم برفی (۱۳۷۳)   داوود میرباقری

  زمین آسمانی (۱۳۷۳)           محمدعلی نجفی

  پرده آخر (۱۳۶۹)   واروژ کریم مسیحی

  کشتی آنجلیکا (۱۳۶۷)          محمد بزرگ نیا

  ناخداخورشید (۱۳۶۵)           ناصر تقوایی

بخش جشنواره جشنواره ها ۲ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  جمعه (۱۳۷۸)        حسن یکتاپناه

  دختران خورشید (۱۳۷۸)       مریم شهریار

بخش خارج از مسابقه سینمای ایران ۲ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  دلبران (۱۳۷۹)       ابوالفضل جلیلی

  یاد و یادگار (۱۳۷۹)             مصطفی رزاق کریمی

  فرهاد ورهرام

بخش دورتر از قاب: حسن حسندوست ۱۷ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  باران (۱۳۷۹)         مجید مجیدی

  تو آزادی (۱۳۷۹)   محمدعلی طالبی

  میکس (۱۳۷۸)       داریوش مهرجویی

  تولد یک پروانه (۱۳۷۶)          مجتبی راعی

  جهان پهلوان تختی (۱۳۷۶)   بهروز افخمی

  رنگ خدا (۱۳۷۶)   مجید مجیدی

  بچه های آسمان (۱۳۷۵)       مجید مجیدی

  پدر (۱۳۷۴)          مجید مجیدی

  پری (۱۳۷۳)         داریوش مهرجویی

  بندر مه آلود (۱۳۷۱)            امیر قویدل

  تیک تاک (۱۳۷۱)               محمدعلی طالبی

  چکمه (۱۳۷۱)       محمدعلی طالبی

  سارا (۱۳۷۱)         داریوش مهرجویی

  سفر جادویی (۱۳۶۹)            ابوالحسن داوودی

  مادر (۱۳۶۸)         علی حاتمی

  هامون (۱۳۶۸)       داریوش مهرجویی

  اجاره نشین ها (۱۳۶۵)         داریوش مهرجویی

بخش عبور از پنج قاره ۲ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  جمعه (۱۳۷۸)        حسن یکتاپناه

  خاکستر سبز (۱۳۷۲)           ابراهیم حاتمی کیا

بخش مسابقه بین الملل ۳ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  باران (۱۳۷۹)         مجید مجیدی

  سگ کشی (۱۳۷۹)              بهرام بیضایی

  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)             مازیار میری

بخش مسابقه سینمای ایران ۲۳ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  نیمه پنهان (۱۳۸۰)              تهمینه میلانی

  آب و آتش (۱۳۷۹)              فریدون جیرانی

  آبی (۱۳۷۹)          حمید لبخنده

  آخر بازی (۱۳۷۹)               همایون اسعدیان

  از کنار هم می گذریم (۱۳۷۹)             ایرج کریمی

  باران (۱۳۷۹)         مجید مجیدی

  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)         علیرضا داوودنژاد

  پارتی (۱۳۷۹)        سامان مقدم

  ترکش های صلح (۱۳۷۹)       علی شاه حاتمی

  تو آزادی (۱۳۷۹)   محمدعلی طالبی

  دختری بنام تندر (۱۳۷۹)      حمیدرضا آشتیانی پور

  رنگ شب (۱۳۷۹)               محمدعلی سجادی

  زیر نور ماه (۱۳۷۹)              رضا میرکریمی

  سفره ایرانی (۱۳۷۹)             کیانوش عیاری

  سگ کشی (۱۳۷۹)              بهرام بیضایی

  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)             مازیار میری

  مارال (۱۳۷۹)        مهدی صباغ زاده

  مریم مقدس (۱۳۷۹)            شهریار بحرانی

  مسافر ری (۱۳۷۹)              داوود میرباقری

  موج مرده (۱۳۷۹)               ابراهیم حاتمی کیا

  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)   رضا کریمی

  هفت پرده (۱۳۷۹)               فرزاد مؤتمن

  بچه های نفت (۱۳۷۸)           ابراهیم فروزش

 

موضوعات جوایز   بین المللی فیلم فجر ـ دوره نوزدهم (۱۳۷۹)

 

۱ - بهترین تدوین

             

             برنده :

           

              پارتی (1379)      ...           محمدرضا مویینی

             

              نامزد :

           

              آخر بازی (1379)             ...           بهرام دهقان

           

              باران (1379)       ...           حسن حسندوست

 

۲ - بهترین چهره پردازی

             

             برنده :

           

              مسافر ری (1379)            ...           عبداله اسکندری

             

              نامزد :

           

              باران (1379)       ...           سیدمحسن موسوی

           

              زیر نور ماه (1379)            ...           سعید ملکان

           

              سگ کشی (1379)            ...           فرهنگ معیری

           

              مریم مقدس (1379)          ...           جلال الدین معیریان

 

۳ - بهترین صحنه آرایی

             

             برنده :

           

              سگ کشی (1379)            ...           ایرج رامین فر

 

۴ - بهترین صدابرداری

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           یداله نجفی

             

              نامزد :

           

              نیمه پنهان (1380)            ...           پرویز آبنار

           

              آخر بازی (1379)             ...           حسن زاهدی

           

              پارتی (1379)      ...           اسحاق خانزادی

           

              سگ کشی (1379)            ...           جهانگیر میرشکاری

 

۵ - بهترین صداگذاری

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           محمدرضا دلپاک

             

              نامزد :

           

              آخر بازی (1379)             ...           سیدمحمود موسوی نژاد

           

              بهشت از آن تو (1379)       ...           فردین صاحب الزمانی

           

              پارتی (1379)      ...           اسحاق خانزادی

           

              هفت پرده (1379)             ...           مسعود بهنام

 

۶ - بهترین طراحی صحنه

             

             برنده :

           

              سگ کشی (1379)            ...           ایرج رامین فر

           

              مریم مقدس (1379)          ...           عبدالحمید قدیریان

             

              نامزد :

           

              آخر بازی (1379)             ...           نگار استخر

           

              باران (1379)       ...           غلامرضا کزازی

           

              مسافر ری (1379)            ...           محسن شاه ابراهیمی

           

              مسافر ری (1379)            ...           امیرحسین اثباتی

 

۷ - بهترین فیلم

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           مجید مجیدی

           

              باران (1379)       ...           فؤاد نحاس

           

              زیر نور ماه (1379)            ...           منوچهر محمدی

             

              نامزد :

              آخر بازی (1379)             ...             نمادین

           

              بهشت از آن تو (1379)       ...           علی واجدسمیعی

           

              سگ کشی (1379)            ...           بهرام بیضایی

 

۸ - بهترین فیلمبرداری

             

             برنده :

           

              زیر نور ماه (1379)            ...           حمید خضوعی ابیانه

           

              سگ کشی (1379)            ...           اصغر رفیعی جم

             

              نامزد :

           

              آخر بازی (1379)             ...           بهرام بدخشانی

           

              باران (1379)       ...           محمد داوودی

           

              ترکش های صلح (1379)     ...           رسول احدی

           

              مریم مقدس (1379)          ...           حسن پویا

 

۹ - بهترین فیلمنامه

             

             برنده :

           

              سگ کشی (1379)            ...           بهرام بیضایی

           

              قطعه ناتمام (1379)           ...           کامبوزیا پرتوی

             

              نامزد :

           

              باران (1379)       ...           مجید مجیدی

 

۱۰ - بهترین کارگردانی

             

             برنده :

           

              آخر بازی (1379)             ...           همایون اسعدیان

           

              باران (1379)       ...           مجید مجیدی

           

              قطعه ناتمام (1379)           ...           مازیار میری

             

              نامزد :

           

              بهشت از آن تو (1379)       ...           علیرضا داوودنژاد

           

              زیر نور ماه (1379)            ...           رضا میرکریمی

           

              سگ کشی (1379)            ...           بهرام بیضایی

 

۱۱ - بهترین موسیقی متن

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           احمد پژمان

             

              نامزد :

           

              آخر بازی (1379)             ...           فرهاد اسعدیان

           

              از کنار هم می گذریم (1379)           ...           پیمان یزدانیان

           

              بهشت از آن تو (1379)       ...           بهمن سپهری شکیب

           

              زیر نور ماه (1379)            ...           محمدرضا علیقلی

 

۱۲ - فیلم

             

              شرکت کننده :

           

              آب و آتش (1379)

           

              آبی (1379)

           

              باران (1379)

           

              تو آزادی (1379)

           

              دختری بنام تندر (1379)

           

              دلبران (1379)

           

              رنگ شب (1379)

           

              زیر پوست شهر (1379)

           

              سفره ایرانی (1379)

           

              قطعه ناتمام (1379)

           

              مسافر ری (1379)

           

              موج مرده (1379)

           

              یاد و یادگار (1379)

           

              اعتراض (1378)

           

              بچه های نفت (1378)

           

              جمعه (1378)

           

              دختران خورشید (1378)

           

              میکس (1378)

           

              بانوی اردیبهشت (1376)

           

              تولد یک پروانه (1376)

           

              جهان پهلوان تختی (1376)

           

              رنگ خدا (1376)

           

              بچه های آسمان (1375)

           

              پدر (1374)

           

              آدم برفی (1373)

           

              پری (1373)

           

              روسری آبی (1373)

           

              زمین آسمانی (1373)

           

              خاکستر سبز (1372)

           

              بندر مه آلود (1371)

           

              تیک تاک (1371)

           

              چکمه (1371)

           

              سارا (1371)

           

              نرگس (1370)

           

              پرده آخر (1369)

           

              سفر جادویی (1369)

           

              پول خارجی (1368)

           

              مادر (1368)

           

              هامون (1368)

           

              زرد قناری (1367)

           

              کشتی آنجلیکا (1367)

           

              خارج از محدوده (1366)

           

              اجاره نشین ها (1365)

           

              ناخداخورشید (1365)

 

۱۳ - فیلم برگزیده تماشاگران

             

             برنده :

           

              سگ کشی (1379)            ...           بهرام بیضایی

 

۱۴ - نقش اول زن

             

             برنده :

           

              سگ کشی (1379)            ...           مژده شمسایی

           

              مارال (1379)      ...           ثریا قاسمی

             

              نامزد :

           

              آخر بازی (1379)             ...           پوپک مرادعلی گلدره

           

              از کنار هم می گذریم (1379)           ...           فریبا کامران

           

              باران (1379)       ...           زهرا بهرامی

           

              سگ کشی (1379)            ...           مژده شمسایی

 

۱۵ - نقش اول مرد

             

             برنده :

           

              باران (1379)       ...           حسین عابدینی

           

              مریم مقدس (1379)          ...           پرویز پورحسینی

             

              نامزد :

           

              آخر بازی (1379)             ...           حامد بهداد

           

              پارتی (1379)      ...           علی مصفا

           

          

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

اخبار مرتبط