اخبار

پوران درخشنده این همه هجمه به روند برگزاری جشنواره درست نیست
35

پوران درخشنده: این همه هجمه به روند برگزاری جشنواره درست نیست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 15:11
ادامه مطلب
وحید جلیلوند هم تکذیب کرد
35

«وحید جلیلوند» هم تکذیب کرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 5
35

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (5)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 17:11
ادامه مطلب
عوامل ایتالیا ایتالیا خروج از داوری جشنواره فجر35 را تکذیب کردند
35

عوامل «ایتالیا ایتالیا» خروج از داوری جشنواره فجر35 را تکذیب کردند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 16:11
ادامه مطلب
داودی انصراف از نامزدی جشنواره عکسالعمل مناسبی نیست
35

داودی: انصراف از نامزدی جشنواره عکس‌العمل مناسبی نیست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
نشست شنل در برج میلاد فیلمی درباره انسانیت و ایستادگی
35

نشست «شَنل» در برج میلاد | فیلمی درباره انسانیت و ایستادگی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
همگام با سالنهای مردمی فیلمهای پرتماشاگر چارسو
35

همگام با سالن‌های مردمی | فیلم‌های پرتماشاگر چارسو

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
همه دعوتشدگان به آیین تجلیل نامزد سیمرغ نبودند
35

همه دعوت‌شدگان به آیین تجلیل، نامزد سیمرغ نبودند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 20 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
کتاب قاب عکس سی و پنجم رونمایی شد
35

کتاب قاب عکس سی و پنجم رونمایی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
ماجرای نیمروز در پنج سالن آزادی به سانس فوقالعاده رسید
35

«ماجرای نیمروز» در پنج سالن آزادی به سانس فوق‌العاده رسید!

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 21 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب