اخبار

اختصاص امکانات به اهالی رسانه در همه دنیا بر اساس عملکرد آنهاست
35

اختصاص امکانات به اهالی رسانه، در همه دنیا بر اساس عملکرد آنهاست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
اهالی رسانه و منتقدان در جستوجوی آرامش
35

اهالی رسانه و منتقدان؛ در جست‌وجوی آرامش

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
قاعده جدید جشنواره فجر به عوامل فیلمها انگیزه میدهد
35

قاعده جدید جشنواره فجر، به عوامل فیلم‌ها انگیزه می‌دهد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
برپایی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در 30 استان
35

برپایی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در 30 استان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
حذف 45 درصد از متقاضیان کارت سینمای رسانه
35

حذف 45 درصد از متقاضیان کارت سینمای رسانه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
جشنواره فیلم فجر حرفهای میشود
35

جشنواره فیلم فجر حرفه‌ای می‌شود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
برج میلاد میزبان اهالی رسانههای گروهی شد
35

برج میلاد میزبان اهالی رسانه‌های گروهی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
اسامی 28 فیلم بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر اعلام شد
35

اسامی 28 فیلم‌ بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 17 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب