اخبار

سیمرغ بلورین جلوه های بصری به فیلم بادیگارد رسید
35

سیمرغ بلورین جلوه های بصری به فیلم بادیگارد رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
سیمرغ بلورین بهترین تدوین جشنواره اهدا شد
35

سیمرغ بلورین بهترین تدوین جشنواره اهدا شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
سیمرغ بلورین بهترین صدا به فیلم لانتوری رسید
35

سیمرغ بلورین بهترین صدا به فیلم لانتوری رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
سیمرغ بخش بهترین طراحی به فیلم ایستاده در غبار رسید
35

سیمرغ بخش بهترین طراحی به فیلم ایستاده در غبار رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
محمدرضا علیقلی سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را دریافت کرد
35

محمدرضا علیقلی سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را دریافت کرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
شبنم مقدمی بهترین بازیگر نقش مکمل زن جشنواره فیلم فجر
35

شبنم مقدمی بهترین بازیگر نقش مکمل زن جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
برگزیدگان بخش مستند در اختتامیه چه گفتند
35

برگزیدگان بخش مستند در اختتامیه چه گفتند؟

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
نوید محمد زاده بهترین بازیگر مکمل مرد جشنواره شد
35

نوید محمد زاده بهترین بازیگر مکمل مرد جشنواره شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
پریناز ایزدیار بهترین بازیگر زن سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر
35

پریناز ایزدیار بهترین بازیگر زن سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
ابد و یک روز سیمرغ بهترین فیلمنامه را نیز دریافت کرد
35

ابد و یک روز سیمرغ بهترین فیلمنامه را نیز دریافت کرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 21:11
ادامه مطلب
سعید روستایی بهترین کارگردان سودای سیمرغ شد
35

سعید روستایی بهترین کارگردان سودای سیمرغ شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 21:11
ادامه مطلب