اخبار

آئین تجلیل از نامزدهای جشنواره فیلم فجر برگزار شد
35

آئین تجلیل از نامزدهای جشنواره فیلم فجر برگزار شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 19 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
توضیح دبیر جشنواره درباره اعتراض به نامزدهای این دوره
35

توضیح دبیر جشنواره درباره اعتراض‌ به نامزدهای این دوره

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 19 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
نشست یادم تو را فراموش در برج میلاد تجربه یک عاشقانه
35

نشست «یادم تو را فراموش» در برج میلاد| تجربه یک عاشقانه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 19 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
همگام با سالنهای مردمی استقبال از کمدیها در ماندانا
35

همگام با سالن‌های مردمی | استقبال از کمدی‌ها در ماندانا

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 19 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
نشست ترومای سرخ در برج میلاد غیرمتعارف با لحن رئالیستی
35

نشست «ترومای سرخ» در برج میلاد | غیرمتعارف با لحن رئالیستی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 19 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
نمایش 4 فیلم در روز نهم به سانس فوقالعاده رسید
35

نمایش 4 فیلم در روز نهم به سانس فوق‌العاده رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
دهمین روز جشنواره قاعده بازی
35

دهمین روز جشنواره | قاعده بازی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز نهم اعلام شد
35

آرای مردمی روز نهم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
نشست ایستگاه اتمسفر در برج میلاد تجربهای در سینمای قصه گو
35

نشست «ایستگاه اتمسفر» در برج میلاد | تجربه‌ای در سینمای قصه گو

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
واکنش ابوالفضل جلیلی درباره هجمهها به داوری جشنواره 35
35

واکنش ابوالفضل جلیلی درباره هجمه‌ها به داوری جشنواره 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 15:11
ادامه مطلب
جشنواره در استانها روزهای آخر فجر در ایران
35

جشنواره در استان‌ها | روزهای آخر فجر در ایران

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 20 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب