اخبار

نامزدهای بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد
35

نامزدهای بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 18 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
نمایش پنج فیلم در روز هشتم جشنواره به سانس فوقالعاده رسید
35

نمایش پنج فیلم در روز هشتم جشنواره به سانس فوق‌العاده رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
تابستان داغ رکورددار نامزدی فجر 35 شد
35

«تابستان داغ» رکورددار نامزدی فجر 35 شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 18 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
نشست اشنوگل در برج میلاد ناگفتههای حماسه شهدای غواص
35

نشست «اشنوگل» در برج میلاد | ناگفته‌های حماسه شهدای غواص

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز هشتم اعلام شد
35

آرای مردمی روز هشتم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
نهمین روز جشنواره نامزدها به خط شدند
35

نهمین روز جشنواره | نامزدها به خط شدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 4
35

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (4)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 بهمن 1395 - 17:11
ادامه مطلب
جشنواره در استانها فوقالعادههای استانی
35

جشنواره در استان‌ها | فوق‌العاده‌های استانی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
مسعود کیمیایی اجرای کاخ مردمی جشنواره فاخر است
35

مسعود کیمیایی: اجرای کاخ مردمی جشنواره، فاخر است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
نشست فصل نرگس در برج میلاد تصمیم ناگزیر
35

نشست «فصل نرگس» در برج میلاد | تصمیم ناگزیر...

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب