اخبار

روز پنجم جشنواره تماشاگران ویژه در ملت و میلاد
35

روز پنجم جشنواره | تماشاگران ویژه در ملت و میلاد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
توضیحات جدید علی آشتیانیپور درباره آراء مردمی
35

توضیحات جدید علی آشتیانی‌پور درباره آراء مردمی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 12:11
ادامه مطلب
نشست انزوا در برج میلاد فیلمی درباره غیرت و تعصب
35

نشست «انزوا» در برج میلاد| فیلمی درباره غیرت و تعصب

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
پیام تسلیت دبیر جشنواره فیلم فجر درپی درگذشت حسن جوهرچی
35

پیام تسلیت دبیر جشنواره فیلم فجر درپی درگذشت حسن جوهرچی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 13:11
ادامه مطلب
استقبال مردمی از جشنواره در چارسو
35

استقبال مردمی از جشنواره در چارسو

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 15:11
ادامه مطلب
شروع روز ششم با یاد حسن جوهرچی
35

شروع روز ششم با یاد حسن جوهرچی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 15:11
ادامه مطلب
فجر 35 مردمیتر از همیشه
35

فجر 35 مردمی‌تر از همیشه‌

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 16:11
ادامه مطلب
نشست فیلم آذر در برج میلاد پرهیز از نگاه سیاه و سفید
35

نشست فیلم «آذر» در برج میلاد | پرهیز از نگاه سیاه و سفید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
حضور وزرای بهداشت و دادگستری و شهردار تهران در سینمای رسانهها
35

حضور وزرای بهداشت و دادگستری و شهردار تهران در سینمای رسانه‌ها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
نشست خوببد جلف در برج میلاد یک کمدی تجاری آبرومند
35

نشست «خوب،بد، جلف» در برج میلاد| یک کمدی تجاری آبرومند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
وزیر ارشاد اهالی سینما در جشنواره امسال خوش درخشیدند
35

وزیر ارشاد: اهالی سینما در جشنواره امسال خوش درخشیدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب