اخبار

آئین اختتامیه جشنواره فیلم فجر آغاز شد
35

آئین اختتامیه جشنواره فیلم فجر آغاز شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
وزیر فرهنگ و ارشاد در مراسم اختتامیه حاضر شد
35

وزیر فرهنگ و ارشاد در مراسم اختتامیه حاضر شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
سینما تصویری برای تشریح اندیشههاست
35

سینما تصویری برای تشریح اندیشه‌هاست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
فهرست مقدس انیمیشن شایسته تقدیر جشنواره شد
35

«فهرست مقدس» انیمیشن‌ شایسته تقدیر جشنواره شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
سعید روستایی بهترین کارگردان فیلم اولی شد
35

سعید روستایی بهترین کارگردان فیلم اولی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
برگزیدگان بخش مستند اعلام شدند
35

برگزیدگان بخش مستند اعلام شدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
برگزیدگان بخش نگاه نو معرفی شدند
35

برگزیدگان بخش نگاه نو معرفی شدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
سیمرغ بلورین بخش جلوه های ویژه اهدا شد
35

سیمرغ بلورین بخش جلوه های ویژه اهدا شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
ابد و یک روز بهترین فیلم نگاه نو شد
35

ابد و یک روز بهترین فیلم نگاه نو شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
سعید ملکان بهترین چهره پرداز جشنواره سی و چهارم
35

سعید ملکان بهترین چهره پرداز جشنواره سی و چهارم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
سیمرغ بلورین جلوه های بصری به فیلم بادیگارد رسید
35

سیمرغ بلورین جلوه های بصری به فیلم بادیگارد رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
سیمرغ بلورین بهترین تدوین جشنواره اهدا شد
35

سیمرغ بلورین بهترین تدوین جشنواره اهدا شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب