اخبار

کاش قدر سیمرغ ها دانسته شود
35

کاش قدر سیمرغ ها دانسته شود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 01:11
ادامه مطلب
همه چیز درباره حضور آثار مستند در جشنواره فیلم فجر
35

همه چیز درباره حضور آثار مستند در جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 01:11
ادامه مطلب
شعیبی نمیخواستیم از نامهای غیرواقعی در فیلم استفاده کنیم
35

شعیبی: نمی‌خواستیم از نام‌های غیرواقعی در فیلم استفاده کنیم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 01:11
ادامه مطلب
فرش قرمز بلیط سفید سانس فوق العاده
35

فرش قرمز، بلیط سفید، سانس فوق العاده

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 12:11
ادامه مطلب
کاش این فیلم ها هم نشست داشتند
35

کاش این فیلم ها هم نشست داشتند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 12:11
ادامه مطلب
اتفاقات ویژه نخستین سال برگزاری کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر
35

اتفاقات ویژه نخستین سال برگزاری کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 12:11
ادامه مطلب
از ساخت این تعداد فیلم در ایران متعجب شدم
35

از ساخت این تعداد فیلم در ایران متعجب شدم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 16:11
ادامه مطلب
حسینی تلاش کردیم فیلمی در شان چشم های شما بسازیم
35

حسینی: تلاش کردیم فیلمی در شان چشم های شما بسازیم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 17:11
ادامه مطلب
هومن بهمنش از کاندید شدنم غافلگیر نشدم
35

هومن بهمنش: از کاندید شدنم غافلگیر نشدم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 16:11
ادامه مطلب
مشاور عالی رئیس جمهور در مراسم اختتامیه
35

مشاور عالی رئیس جمهور در مراسم اختتامیه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
توضیحات مدیرهنری کاتالوگ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
35

توضیحات مدیرهنری کاتالوگ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 13:11
ادامه مطلب
بهداد از اینکه نامزد سیمرغ نشدم ناراحت نیستم
35

بهداد: از اینکه نامزد سیمرغ نشدم، ناراحت نیستم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 16:11
ادامه مطلب