اخبار

بخش استانی جشنواره فیلم فجر کلید خورد
35

بخش استانی جشنواره فیلم فجر کلید خورد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
نشست ماه گرفتگی در برج میلاد شور و شعف در پی نگرانی
35

نشست «ماه گرفتگی» در برج میلاد | شور و شعف در پی نگرانی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
خروج قاتل اهلی و آذر از آرای مردمی جشنواره 35
35

خروج «قاتل اهلی» و «آذر» از آرای مردمی جشنواره 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 14:11
ادامه مطلب
نشست سوفی و دیوانه در برج میلاد فیلمی درباره تخیل
35

نشست «سوفی و دیوانه» در برج میلاد | فیلمی درباره تخیل

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز سوم اعلام شد
35

آرای مردمی روز سوم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
سانس فوقالعاده چهار فیلم در شب چهارم جشنواره
35

سانس فوق‌العاده چهار فیلم در شب چهارم جشنواره

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
نشست بدون تاریخ بدون امضا در برج میلاد این رئالیسم افراطی نیست
35

نشست «بدون تاریخ بدون امضا» در برج میلاد | این رئالیسم افراطی نیست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
نشست مادری در برج میلاد یک عاشقانه زنانه
35

نشست «مادری» در برج میلاد | یک عاشقانه زنانه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
آراء مردمی روز چهارم اعلام شد
35

آراء مردمی روز چهارم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 12:11
ادامه مطلب
پرواز سیمرغ بر فراز ایران
35

پرواز سیمرغ بر فراز ایران

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
روز پنجم جشنواره تماشاگران ویژه در ملت و میلاد
35

روز پنجم جشنواره | تماشاگران ویژه در ملت و میلاد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
توضیحات جدید علی آشتیانیپور درباره آراء مردمی
35

توضیحات جدید علی آشتیانی‌پور درباره آراء مردمی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1395 - 12:11
ادامه مطلب