اخبار

ماجرای نیمروز رکورددار جشنواره سی و پنجم شد
35

«ماجرای نیمروز» رکورددار جشنواره سی و پنجم شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
توضیح جشنواره فیلم فجر درباره انتخاب فیلم نگاه ملی
36

توضیح جشنواره فیلم فجر درباره انتخاب فیلم نگاه ملی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 14:11
ادامه مطلب
همه برگزیدگان فجر 35
36

همه برگزیدگان فجر 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 15:11
ادامه مطلب
حمایت دبیرخانه جشنواره فیلم فجر از جشن مستقل گروه هنر و تجربه
36

حمایت دبیرخانه جشنواره فیلم فجر از جشن مستقل گروه هنر و تجربه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 25 بهمن 1395 - 12:11
ادامه مطلب
پیام تبریک دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به اصغر فرهادی
36

پیام تبریک دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به اصغر فرهادی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 09 اسفند 1395 - 13:12
ادامه مطلب
پاسخ به حواشی جشنواره در برنامه فرمول یک
36

پاسخ به حواشی جشنواره در برنامه فرمول یک

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 25 بهمن 1395 - 12:11
ادامه مطلب
دبیر جشنواره 36 فیلم فجر حکم گرفت
36

دبیر جشنواره 36 فیلم فجر حکم گرفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر حکم گرفت
35

مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر حکم گرفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
دیدار دبیرجشنواره فیلم فجر با هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه
36

دیدار دبیرجشنواره فیلم فجر با هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
بررسی نحوه حضور مستند در جشنواره۳۶ فجر
36

بررسی نحوه حضور مستند در جشنواره۳۶ فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب
اعلام ماموریتهای شورای سیاستگذاری فجر توسط حیدریان
36

اعلام ماموریت‌های شورای سیاست‌گذاری فجر توسط حیدریان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 12:07
ادامه مطلب
اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ۳۶ فیلم فجر مشخص شد
36

اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره ۳۶ فیلم فجر مشخص شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 مهر 1396 - 11:07
ادامه مطلب