اخبار

برج میلاد میزبان اهالی رسانههای گروهی شد
35

برج میلاد میزبان اهالی رسانه‌های گروهی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
اسامی 28 فیلم بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر اعلام شد
35

اسامی 28 فیلم‌ بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 17 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
همه آنچه دبیر جشنواره فیلم فجر در هفت گفت
35

همه آنچه دبیر جشنواره فیلم فجر در «هفت» گفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 18 دی 1395 - 01:10
ادامه مطلب
فیلمهای هنروتجربه جشنواره در رشت روی پرده میرود
35

فیلم‌های هنروتجربه جشنواره در رشت روی پرده می‌رود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 18 دی 1395 - 13:10
ادامه مطلب
علیرضا تابش مردمی بودن شاخصه جشنواره فیلم فجر است
35

علیرضا تابش: مردمی بودن شاخصه جشنواره فیلم فجر است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 17 دی 1395 - 11:10
ادامه مطلب
پردیس ملت کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر شد
35

پردیس ملت کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
فیلمهای بخش مستند سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر معرفی شد
35

فیلم‌های بخش مستند سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر معرفی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 18 دی 1395 - 18:10
ادامه مطلب
کارگردان آذرتلاش کردم ساده و روان قصه بگویم
35

کارگردان «آذر»:تلاش کردم ساده و روان قصه بگویم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 18 دی 1395 - 14:10
ادامه مطلب
کارگردان ماه گرفتگی فیلمی صادقانه ساختهام
35

کارگردان «ماه گرفتگی»: فیلمی صادقانه ساخته‌ام

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 18 دی 1395 - 17:10
ادامه مطلب
کارگردان شماره 17 سهیلا دغدغهام زنان و بحران میانسالی است
35

کارگردان «شماره 17 سهیلا»: دغدغه‌ام، زنان و بحران میانسالی است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 19 دی 1395 - 11:10
ادامه مطلب