اخبار

نشست بنبست وثوق در برج میلاد فیلمنامهای خاص با فضایی سرد
35

نشست «بن‌بست وثوق» در برج میلاد | فیلمنامه‌ای خاص با فضایی سرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
تشکر مسعود نجفی از اهالی رسانه
35

تشکر «مسعود نجفی» از اهالی رسانه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
نشست رهایی از بهشت در برج میلاد ترکیبی از تکنیک دو بعدی و سه بعدی
35

نشست «رهایی از بهشت» در برج میلاد | ترکیبی از تکنیک دو بعدی و سه بعدی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
جشنواره در استانها غلبه صفهای مردمی بر سرما
35

جشنواره در استان‌ها | غلبه صف‌های مردمی بر سرما

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 05:11
ادامه مطلب
آنچه میخواهید از دکور اختتامیه بدانید
35

آنچه می‌خواهید از دکور اختتامیه بدانید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 15:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز دهم اعلام شد
35

آرای مردمی روز دهم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 11:11
ادامه مطلب
بیانیه هیات داوران سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
35

بیانیه هیات داوران سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 11:11
ادامه مطلب
اهالی رسانه از نظم کاخرسانهها میگویند 2
35

اهالی رسانه از نظم کاخ‌رسانه‌ها می‌گویند (2)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 16:11
ادامه مطلب
احسان کرمی مجری اختتامیه پایان سریع و 90 دقیقهای فجر35
35

احسان کرمی مجری اختتامیه | پایان سریع و 90 دقیقه‌ای فجر35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 15:11
ادامه مطلب
کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 6
35

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (6)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 16:11
ادامه مطلب
عیارسنجی جشنواره توسط برگزیدگان اختتامیه 4 ستاره شد
35

عیارسنجی جشنواره توسط برگزیدگان | اختتامیه 4 ستاره شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
اختتامیه جشنواره 35 فیلم فجر سیمرغها به پرواز درآمدند
35

اختتامیه جشنواره 35 فیلم فجر| سیمرغ‌ها به پرواز درآمدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 21 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب