اخبار

باید با ایجاد نظم به دنبال حفظ حقوق اهالی رسانه در جشنواره فجر بود
35

باید با ایجاد نظم به دنبال حفظ حقوق اهالی رسانه در جشنواره فجر بود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
اختصاص امکانات به اهالی رسانه در همه دنیا بر اساس عملکرد آنهاست
35

اختصاص امکانات به اهالی رسانه، در همه دنیا بر اساس عملکرد آنهاست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
اهالی رسانه و منتقدان در جستوجوی آرامش
35

اهالی رسانه و منتقدان؛ در جست‌وجوی آرامش

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
قاعده جدید جشنواره فجر به عوامل فیلمها انگیزه میدهد
35

قاعده جدید جشنواره فجر، به عوامل فیلم‌ها انگیزه می‌دهد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
برپایی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در 30 استان
35

برپایی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در 30 استان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
حذف 45 درصد از متقاضیان کارت سینمای رسانه
35

حذف 45 درصد از متقاضیان کارت سینمای رسانه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب
جشنواره فیلم فجر حرفهای میشود
35

جشنواره فیلم فجر حرفه‌ای می‌شود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 دی 1395 - 16:10
ادامه مطلب