اخبار

پوشش گسترده فجر35 توسط 15 شبکه تلویزیونی و 5 شبکه رادیویی
35

پوشش گسترده فجر35 توسط 15 شبکه تلویزیونی و 5 شبکه رادیویی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 17:11
ادامه مطلب
هشتمین روز جشنواره عذرخواهی جشنوارهای
35

هشتمین روز جشنواره | عذرخواهی جشنواره‌ای

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
نشست کارگر ساده نیازمندیم سرمایهگذاری بر دغدغهها
35

نشست «کارگر ساده نیازمندیم» | سرمایه‌گذاری بر دغدغه‌ها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 3
35

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (3)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
نشست کمدی انسانی در برج میلاد یک کمدی تلخ از ۵۰ سال قبل
35

نشست «کمدی انسانی» در برج میلاد | یک کمدی تلخ از ۵۰ سال قبل

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
نامزدهای بخش مستند سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد
35

نامزدهای بخش مستند سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
همگام با سالنهای مردمی استقبال فوقالعاده مردم از جشنواره در کورش
35

همگام با سالن‌های مردمی | استقبال فوق‌العاده مردم از جشنواره در کورش

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
نشست اسرافیل در برج میلاد روایت مبتنی بر ساختار
35

نشست «اسرافیل» در برج میلاد | روایت مبتنی بر ساختار

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
نشست گشت٢ در برج میلاد طنز اجتماعی برای جذب مخاطب
35

نشست «گشت٢» در برج میلاد | طنز اجتماعی برای جذب مخاطب

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 19 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
نامزدهای بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد
35

نامزدهای بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
نمایش پنج فیلم در روز هشتم جشنواره به سانس فوقالعاده رسید
35

نمایش پنج فیلم در روز هشتم جشنواره به سانس فوق‌العاده رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 19 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
تابستان داغ رکورددار نامزدی فجر 35 شد
35

«تابستان داغ» رکورددار نامزدی فجر 35 شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 18 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب