اخبار

آراء مردمی روز پنجم اعلام شد
35

آراء مردمی روز پنجم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
همگام با سالنهای مردمی حداکثر مخاطب در سالن موزه سینما
35

همگام با سالن‌های مردمی | حداکثر مخاطب در سالن موزه سینما

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
نشست زیر سقف دودی در برج میلاد بحران ناپیدای طلاق عاطفی
35

نشست «زیر سقف دودی» در برج میلاد | بحران ناپیدای طلاق عاطفی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
اهالی رسانه از نظم کاخرسانهها میگویند
35

اهالی رسانه از نظم کاخ‌رسانه‌ها می‌گویند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
مجید مظفری نظم حاکم بر کاخ مردمی جشنواره را مردم به وجود آوردند
35

مجید مظفری: نظم حاکم بر کاخ مردمی جشنواره را مردم به وجود آوردند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
همگام با سالنهای مردمی استقبال مردم از 5 فیلم در استقلال
35

همگام با سالن‌های مردمی | استقبال مردم از 5 فیلم در استقلال

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز ششم اعلام شد
35

آرای مردمی روز ششم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 11:11
ادامه مطلب
نشست سارا و آیدا در برج میلاد علیه تزریق ناامیدی به جامعه
35

نشست «سارا و آیدا» در برج میلاد | علیه تزریق ناامیدی به جامعه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 1
35

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (1)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
نشست قاتل اهلی در برج میلاد فیلم نترسها
35

نشست «قاتل اهلی» در برج میلاد| فیلم نترس‌ها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 04:11
ادامه مطلب
نشست سدمعبر در برج میلاد پرهیز از قضاوت
35

نشست «سدمعبر» در برج میلاد | پرهیز از قضاوت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب