اخبار

هومن بهمنش از کاندید شدنم غافلگیر نشدم
35

هومن بهمنش: از کاندید شدنم غافلگیر نشدم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 16:11
ادامه مطلب
مشاور عالی رئیس جمهور در مراسم اختتامیه
35

مشاور عالی رئیس جمهور در مراسم اختتامیه

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
توضیحات مدیرهنری کاتالوگ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
35

توضیحات مدیرهنری کاتالوگ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 13:11
ادامه مطلب
بهداد از اینکه نامزد سیمرغ نشدم ناراحت نیستم
35

بهداد: از اینکه نامزد سیمرغ نشدم، ناراحت نیستم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 16:11
ادامه مطلب
آئین اختتامیه جشنواره فیلم فجر آغاز شد
35

آئین اختتامیه جشنواره فیلم فجر آغاز شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
وزیر فرهنگ و ارشاد در مراسم اختتامیه حاضر شد
35

وزیر فرهنگ و ارشاد در مراسم اختتامیه حاضر شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
سینما تصویری برای تشریح اندیشههاست
35

سینما تصویری برای تشریح اندیشه‌هاست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
فهرست مقدس انیمیشن شایسته تقدیر جشنواره شد
35

«فهرست مقدس» انیمیشن‌ شایسته تقدیر جشنواره شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
سعید روستایی بهترین کارگردان فیلم اولی شد
35

سعید روستایی بهترین کارگردان فیلم اولی شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
برگزیدگان بخش مستند اعلام شدند
35

برگزیدگان بخش مستند اعلام شدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
برگزیدگان بخش نگاه نو معرفی شدند
35

برگزیدگان بخش نگاه نو معرفی شدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب
سیمرغ بلورین بخش جلوه های ویژه اهدا شد
35

سیمرغ بلورین بخش جلوه های ویژه اهدا شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 22 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب