اخبار

آرای مردمی در روز چهارم باز هم تغییر کرد
35

آرای مردمی در روز چهارم باز هم تغییر کرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 12:11
ادامه مطلب
وجود کاخ مردمی نشان از توجه سینماگران به مردم است
35

وجود کاخ مردمی نشان از توجه سینماگران به مردم است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 11:11
ادامه مطلب
همکاری با فیلم اولی ها ریسک نیست
35

همکاری با فیلم اولی ها ریسک نیست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 11:11
ادامه مطلب
قرار نبودنفسانیمیشن هالیوودی داشته باشد
35

قرار نبود«نفس»انیمیشن هالیوودی داشته باشد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 12:11
ادامه مطلب
کارگردان ابد و یک روز این فیلم واقعی است
35

کارگردان «ابد و یک روز»: این فیلم واقعی است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 12:11
ادامه مطلب
پای صدور کارت های اهالی رسانه به نقد فیلم ها باز شد
35

پای صدور کارت های اهالی رسانه به نقد فیلم ها باز شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 12:11
ادامه مطلب
عسگر پور جای خالی این فیلم در سینما احساس می شد
35

عسگر پور: جای خالی این فیلم در سینما احساس می شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 13:11
ادامه مطلب
کاخ جشنواره تنها میزبان مهمانان صاحبان آثاردارای کارت تردد خواهد بود
35

کاخ جشنواره تنها میزبان مهمانان صاحبان آثاردارای کارت تردد خواهد بود

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 14:11
ادامه مطلب
تاخیر در نشست لانتوری و عذرخواهی درمیشیان
35

تاخیر در نشست لانتوری و عذرخواهی درمیشیان

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 14:11
ادامه مطلب
کارگردان فیلم زاپاس مخاطب عام ولی نعمت همه ماست
35

کارگردان فیلم «زاپاس»: مخاطب عام ولی نعمت همه ماست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1394 - 14:11
ادامه مطلب