اخبار

حضور وزرای بهداشت و دادگستری و شهردار تهران در سینمای رسانهها
35

حضور وزرای بهداشت و دادگستری و شهردار تهران در سینمای رسانه‌ها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
نشست خوببد جلف در برج میلاد یک کمدی تجاری آبرومند
35

نشست «خوب،بد، جلف» در برج میلاد| یک کمدی تجاری آبرومند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
وزیر ارشاد اهالی سینما در جشنواره امسال خوش درخشیدند
35

وزیر ارشاد: اهالی سینما در جشنواره امسال خوش درخشیدند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
نشست ماجرای نیمروز در برج میلاد روایتی از تاریخ ملتهب معاصر ایران
35

نشست «ماجرای نیمروز» در برج میلاد| روایتی از تاریخ ملتهب معاصر ایران

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
روز ششم جشنواره مهدویان در آغوش حاتمیکیا
35

روز ششم جشنواره | مهدویان در آغوش حاتمی‌کیا

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
همگام با سالنهای مردمی مدیر اریکه ایرانیان منظم و پرتماشاگر بودیم
35

همگام با سالن‌های مردمی | مدیر اریکه ایرانیان: منظم و پرتماشاگر بودیم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 15 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
تمجید وزیر بهداشت از ماجرای نیمروز
35

تمجید وزیر بهداشت از «ماجرای نیمروز»

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
اکران 7 فیلم در سینماهای مردمی به سانس فوقالعاده رسید
35

اکران 7 فیلم در سینماهای مردمی به سانس فوق‌العاده رسید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
نشست پشت دیوار سکوت در برج میلاد واقعیتی تلخ با شکر خیال
35

نشست «پشت دیوار سکوت» در برج میلاد | واقعیتی تلخ با شکر خیال

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

  • 16 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب