اخبار

آثاربخش تبلیغی جشنواره فجر را در تلگرام و اینستاگرام ببینید
35

آثاربخش تبلیغی جشنواره فجر را در تلگرام و اینستاگرام ببینید

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 22:11
ادامه مطلب
علیخانی سالها بود صف مردم مقابل سینما را ندیده بودم
35

علیخانی: سالها بود صف مردم مقابل سینما را ندیده بودم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 21:11
ادامه مطلب
دلبری مشکلی برای حضور در بخش رقابتی جشنواره سی و چهارم نداشته است
35

دلبری مشکلی برای حضور در بخش رقابتی جشنواره سی و چهارم نداشته است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 22:11
ادامه مطلب
حضور عوامل متولد 65 برروی فرش قرمز
35

حضور عوامل «متولد 65» برروی فرش قرمز

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 21:11
ادامه مطلب
مراسم فرش قرمز زاپاس برگزار شد
35

مراسم فرش قرمز «زاپاس» برگزار شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 22:11
ادامه مطلب
بازدید ایوبی و حیدری از سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر
35

بازدید ایوبی و حیدری از سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 23:11
ادامه مطلب
پنج فیلم در سانس فوق العاده میزان مخاطبان جشنواره از 100 هزار نفر گذشت
35

پنج فیلم در سانس فوق العاده/ میزان مخاطبان جشنواره از 100 هزار نفر گذشت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 22:11
ادامه مطلب
روز سومساعت شلوغی
35

روز سوم:ساعت شلوغی!

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 23:11
ادامه مطلب
حضور عارف سکوت کریمی و مزاح بهداد
35

حضور عارف، سکوت کریمی و مزاح بهداد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 23:11
ادامه مطلب
مجتبی و مصائب یک کمدین
35

مجتبی و مصائب یک کمدین

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1394 - 12:11
ادامه مطلب
عوامل فیلم لانتوری روی فرش قرمز
35

عوامل فیلم «لانتوری» روی فرش قرمز

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1394 - 00:11
ادامه مطلب
هیچ وقت به خودم نمره قبولی نمی دهم
35

هیچ وقت به خودم نمره قبولی نمی دهم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1394 - 11:11
ادامه مطلب