اخبار

سانس فوقالعاده شش فیلم در شب سوم جشنواره
35

سانس فوق‌العاده شش فیلم در شب سوم جشنواره

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 13 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
گرامیداشت یاد دو منتقد و دو خبرنگار فقید در جشنواره فیلم فجر
35

گرامیداشت یاد دو منتقد و دو خبرنگار فقید در جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 13 بهمن 1395 - 16:11
ادامه مطلب
نشست آباجان در برج میلاد برشی از یک زندگی تجربهشده
35

نشست «آباجان» در برج میلاد | برشی از یک زندگی تجربه‌شده

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 13 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
روز چهارم جشنواره یادبود در برج آرامش در آزادی و چارسو
35

روز چهارم جشنواره | یادبود در برج، آرامش در آزادی و چارسو

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 00:11
ادامه مطلب
نشست فراری در برج میلاد نگرانی از شرایط نسل آینده
35

نشست «فِراری» در برج میلاد| نگرانی از شرایط نسل آینده

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 13 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
بخش استانی جشنواره فیلم فجر کلید خورد
35

بخش استانی جشنواره فیلم فجر کلید خورد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
نشست ماه گرفتگی در برج میلاد شور و شعف در پی نگرانی
35

نشست «ماه گرفتگی» در برج میلاد | شور و شعف در پی نگرانی

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب
خروج قاتل اهلی و آذر از آرای مردمی جشنواره 35
35

خروج «قاتل اهلی» و «آذر» از آرای مردمی جشنواره 35

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 14:11
ادامه مطلب
نشست سوفی و دیوانه در برج میلاد فیلمی درباره تخیل
35

نشست «سوفی و دیوانه» در برج میلاد | فیلمی درباره تخیل

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 02:11
ادامه مطلب
آرای مردمی روز سوم اعلام شد
35

آرای مردمی روز سوم اعلام شد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 10:11
ادامه مطلب
سانس فوقالعاده چهار فیلم در شب چهارم جشنواره
35

سانس فوق‌العاده چهار فیلم در شب چهارم جشنواره

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 14 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب