اخبار

لانتوریدرباره معذورات یک جامعه است
35

«لانتوری»درباره معذورات یک جامعه است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 17:11
ادامه مطلب
سکوت خالق ابد و یک روز روی فرش قرمز
35

سکوت خالق «ابد و یک روز» روی فرش قرمز

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
فضای خوب جشنواره نویدبخش سال پررونق سینما است
35

فضای خوب جشنواره نویدبخش سال پررونق سینما است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 17:11
ادامه مطلب
عوامل فیلم سینمایی نفس بر روی فرش قرمز
35

عوامل فیلم سینمایی «نفس» بر روی فرش قرمز

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
تنور رقابت در جشنواره امسال داغ است
35

تنور رقابت در جشنواره امسال داغ است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
عارف به تماشای نفس نشست
35

عارف به تماشای «نفس» نشست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
عارف جشنواره سی و چهارم فارغ از مسائل سیاسی است
35

عارف: جشنواره سی و چهارم فارغ از مسائل سیاسی است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
تغییر زمان نشست های خبری فیلم های جشنواره فجر
35

تغییر زمان نشست های خبری فیلم های جشنواره فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 18:11
ادامه مطلب
حضور وحید طالبلو و رضا یزدانی در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر
35

حضور وحید طالبلو و رضا یزدانی در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 19:11
ادامه مطلب
دبیر جشنواره فیلم فجر به میان مردم رفت
35

دبیر جشنواره فیلم فجر به میان مردم رفت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 21:11
ادامه مطلب
از حضور رییس سازمان سینمایی در سالن خوشحال شدم
35

از حضور رییس سازمان سینمایی در سالن خوشحال شدم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 21:11
ادامه مطلب
روایت موضوعی تلخ با تبحری خاص از توانایی های اسکویی است
35

روایت موضوعی تلخ با تبحری خاص از توانایی های اسکویی است

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 15 بهمن 1394 - 20:11
ادامه مطلب