ابوالفضل جلیلی درباره واکنش هایی که در مورد داوری های سی و پنجمین جشنواره فیلم صورت گرفته است، گفت: مگر جایزه چکار می کند که نگرفتن اش اینهمه جار و جنجال دارد . در کجای دنیا چنین برخوردهایی را دیده اید که هنرمندان شرکت کننده در جشنواره بدلیل اینکه جایزه نگرفته اند و یا کم گرفته اند بیایند و قهر کنند و بیانیه بدهند .

در متن ابوالفضل جلیلی آمده است:

سالهاست پذیرفته ام که جشنواره فجر فیلمهای مرا نمی پذیرد و محترمانه کنار کشیده ام حتی سالیان سال است که برای دیدن فیلمها هم نمی روم اما هیچوقت به جشنواره بی احترامی هم نمیکنم .
امسال هم مثل سالهای قبل هیچ فیلمی را ندیده ام .
اما چیزی که باعث شد این چند سطر را بنویسم احساس بدی بود که امروز هم مثل هرسال برخورد عجیب و غریب ازسوی برخی از هنرمندان سینمای فقط ایران آنهم فقط در کشور خودمان نه در بیرون از مرز ، در رابطه با نامزدی و دریافت جوائز دیدم .
چرا ما اینگونه شده ایم که هر کداممان جایزه نمی گیریم همه چیز جشنواره را زیر سوال می بریم و مستقیم و غیر مستقیم به داوران بی احترامی می کنیم . اگر داوران را قبول نداریم چرا برای ورود به مسابقه آنهمه سر و دست می شکنیم . و اگر قبول داریم چرا وقتی احتمال میدهیم ممکن است سیمرغ نگیریم حتی به این نماد عرفانی مذهبی سرزمینمان بی احترامی می کنیم .
خب مثل فرضا من از اول شرکت نکنید . و اگر شرکت کردید به خودتان احترام بگذارید .
مگر جایزه چکار میکند که نگرفتن اش اینهمه جار و جنجال دارد .
در کجای دنیا چنین برخوردهایی را دیده اید که هنرمندان شرکت کننده در جشنواره بدلیل اینکه جایزه نگرفته اند و یا کم گرفته اند بیایند و قهر کنند و بیانیه بدهند .
مگر وقتی بازیگر ارزشمند کشورمان آقای شهاب حسینی در فستیوال کن جایزه گرفت . فرضا جیم جارموش قهر کرد .
بیائید بهمدیگر احترام بگذاریم و به داورانمان ایمان بیاوریم و در کنار همدیگر جشنواره مان را با صفا برگزار کنیم و اینقدر خشونت بخرج ندهیم . که همه چیزمان خشن شده حتی گردهمائی هنری مان .
درود بی پایان بر همه ی شما هنرمندان راستین و دست اندرکاران سینمای کشورمان .

20 بهمن 1395 - 15:11