«وحید جلیلوند» کارگردان «بدون تاریخ، بدون امضا»  هرگونه اظهار نظر درباره موسیقی فیلمش را تکذیب کرد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، کارگردان فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» درباره اظهارنظر منتسب به او درباره موسیقی متن فیلمش گفت: وقتی عنوان‌بندی فیلم موسیقی دارد، چرا باید بگوییم فیلم ما موسیقی ندارد؟

20 بهمن 1395 - 18:11