سید عباس صالحی با تشریح آخرین وضعیت اقدامات و فعالیتها درباره برگزاری سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر گفت: شورای سیاستگذاری جشنواره شروع به کار کرده و برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده اند.

وی گفت: امسال به مناسبت برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد اتفاقات خوبی در جشنواره های فرهنگی و هنر با تولید و ارائه آثار ارزشمند، با محتوای فاخر خواهیم بود.

صالحی درخصوص مکان برگزاری جشنواره فیلم امسال هم گفت: با مجموعه هایی مذاکراتی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد لذا اگر به نتیجه برسد که این جشنواره در محل جدید و درغیر این صورت در محلهای قبلی برگزار خواهد شد.

منبع: ایرنا

14 آذر 1397 - 14:09