سومین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 14 مگابایت
دومین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 13 مگابایت
اولین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 10 مگابایت
هفتمین برنامه از صدای فجر را بشنوید - 13 مگابایت
ششمین برنامه از صدای فجر را بشنوید 00:14 12 مگابایت
پنجمین برنامه از صدای فجر را بشنوید - 12 مگابایت
چهارمین برنامه صدای فجر را بشنوید - 12 مگابایت
سومین برنامه صدای فجر را بشنوید 00:09 8 مگابایت
گزارش  20.30 درباره سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر /وعده ای که داروغه زاده داد - 20 مگابایت
حاشیه های آیین قرعه‌کشی «برنامه نمایش فیلم‌ها در سینمای رسانه» - 44 مگابایت
روایت دولکو از نحوه انتخاب فیلم های سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر - 38 مگابایت
سخنان  دبیر جشنواره درباره  «ژن خوک» و «مصائب شیرین2» - 9 مگابایت
پاسخ داروغه زاده به سوالی درباره فیلم «بنفشه آفریقایی» - 10 مگابایت
توضیحاتی درباره وضعیت فیلم‌های انیمیشن در جشنواره فجر 37 - 15 مگابایت
اظهارات داروغه‌زاده درباره نسخه‌های ارائه شده از فیلم‌ها به دفتر جشنواره - 16 مگابایت
توضیحاتی درباره دو فیلم «درخونگاه» و «یلدا» - 21 مگابایت