آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار

,

داوران:

داریوش ارجمند      بخش مسابقه سینمای ایران

بابک بیات            بخش مسابقه سینمای ایران

پرویز پرستویی       بخش مسابقه سینمای ایران

کیومرث پوراحمد    بخش مسابقه سینمای ایران

نعمت حقیقی         بخش مسابقه سینمای ایران

داریوش خنجی       بخش مسابقه سینمای بین الملل

سیف اله داد          بخش مسابقه سینمای بین الملل

موریتس دوهادلن    بخش مسابقه سینمای بین الملل

خالد صدیق           بخش مسابقه سینمای بین الملل

بنگت فورسلند       بخش مسابقه سینمای بین الملل

مجید مجیدی        بخش مسابقه سینمای ایران

هارون یشایائی       بخش مسابقه سینمای ایران

دبیر:

محمدمهدی عسگرپور         

 

مقررات جشنواره :

 

    سینمای ایران

 

    هدف جشنواره در این بخش، عرضه و معرفی فیلم های ارزشمند یک سال فعالیت فیلمسازی و تشویق هنرمندان برگزیده سینمای ایران است. برنامه های این بخش شامل قسمت های زیر است:

 

    الف: مسابقه سینمای ایران

 

    تهیه کنندگان ایرانی می توانند برای شرکت فیلم های بلندشان در این بخش درخواست نمایند، به شرط آن که تا بهمن 1380 در تهران و یا در دوره های گذشته جشنواره به نمایش درنیامده باشند.

 

    یک گروه انتخاب که اعضایش توسط مدیر جشنواره تعیین می شود، پس از بازبینی همه فیلم های شرکت کننده، حداقل بیست فیلم را برای این بخش انتخاب خواهد کرد.

    یک گروه داوری شامل حداقل پنج نفر که رئیس و اعضای آن از میان هنرمندان و صاحبنظران توسط مدیر جشنواره برگزیده خواهند شد فیلم های بخش مسابقه را داوری کرده، جوایز زیر را اهدا می نمایند:

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلم

    سیمرغ بلورین، جایزه ویژه گروه داوران

    سیمرغ بلورین، برای بهترین کارگردانی

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلمنامه

    سیمرغ بلورین، برای بهترین موسیقی متن

    سیمرغ بلورین، برای بهترین تدوین

    سیمرغ بلورین، برای بهترین بازیگران نقش اول و دوم

    سیمرغ بلورین، برای بهترین صدابرداری یا صداگذاری (یا هر دو)

    سیمرغ بلورین، برای بهترین جلوه های ویژه

    سیمرغ بلورین، برای بهترین چهره پردازی (گریم)

    سیمرغ بلورین، برای بهترین صحنه آرائی

    شخصیت هایی که در تهیه یا توزیع فیلم های مسابقه سهمی داشته باشند نمی توانند درگروه داوری شرکت کنند.

    نامزدهای دریافت جایزه در هر رشته توسط گروه داوران حداکثر تا 48 ساعت قبل ازمراسم پایانی اعلام خواهند شد.

    هیچ جایزه ای در مسابقه نمی تواند بطور هم ارزش میان دو یا چند اثر تقسیم شود.

    نماینده ای از جشنواره می تواند بدون حق رأی در بحث های گروه داوران شرکت کند.

    

    ب: خارج از مسابقه

 

فیلم های این بخش که هم ارز فیلم های بخش مسابقه هستند، شامل آثاری می شوند که:

1ـ به لحاظ رعایت مقررات ـ از جهت عضویت یکی از سازندگان فیلم در گروه داروی ـ امکان نمایش در بخش مسابقه را نداشته باشد.

2ـ به جهت تکمیل تعداد فیلم های مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه یابند.

3ـ سازنده فیلم خواستار نمایش اثرش در این بخش باشد.

 

    به همه فیلم هایی که به بخش مسابقه و یا خارج از مسابقه راه می یابند گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

    

    ج: مرور آثار

 

    در این دوره جشنواره به منظور ستایش از کوشش های ارزشمند هنرمندان برگزیده در بخش هایی تحت عناوین: آئینه های روبرو، برای تمام فصول و دورتر از قاب آثار برگزیده یک کارگردان، یک بازیگر و یک طراح صحنه و لباس مررو خواهد شد.

 

    سینمای بین المللی

 

    هدف از برپایی این بخش، نمایش آثاری است که امکان ارزیابی بهتر و بیشتر وضعیت و موقعیت سینمای ایران را در مقایسه با سایر کشورها فراهم آورد.

برنامه های این بخش شامل قسمت های زیر است:

 

    مسابقه بین المللی

 

    فیلم های این بخش با هدف شناخت و ارزیابی آنگونه توانایی ها و ظرفیت های انسان که موقعیت یگانه او را بین سایر مخلوقات مشخص می سازد، برگزار می شود.

 

    جشنواره فیلم هایی را برای این بخش می پذیرد که:

    یکم: سال تولیدشان پیش از 1999 نباشد.

    دوم: در دوره های گذشته جشنواره به نمایش درنیامده باشند.

    سوم: پیش از فوریه 2003 در تهران نمایش داده نشده باشند.

    چهارم: به زبان انگلیسی یا فرانسه و یا دارای زیرنویس به یکی از دو زبان یاد شده باشند.

     هر کشور می تواند حداکثر دو فیلم بلند و کشور ایران حداکثر سه فیلم بلند را در بخش مسابقه شرکت دهد.

    فیلم های شرکت کننده را یک گروه انتخاب که اعضایش را مدیر جشنواره تعیین می نماید ملاحظه و گزینش می نمایند.

    یک گروه داوری بین المللی شامل حداقل پنج نفر که اعضای آن از میان هنرمندان و صاحبنظران برگزیده خواهند شد، فیلم های مسابقه را داوری کرده و جوایز زیر را اهدا می نمایند:

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلم بلند

    سیمرغ بلورین، برای بهترین کارگردان

    سیمرغ بلورین، برای بهترین فیلمنامه

    سیمرغ بلورین، برای بهترین بازیگر

    سیمرغ بلورین، ویژه گروه داوران

    گروه داوران علاوه بر جوایز بالا، می توانند دو گواهی افتخار به مواردی که در فهرست جوایز پیش بینی نشده، اهدا نمایند.

    هیچ جایزه ای در مسابقه نمی تواند به طور هم ازرش میان دو یا چند اثر تقسیم شود.

    نماینده ای از جشنواره می تواند بدون حق رأی در بحث های گروه داوران شرکت کند.

    

    ب: خارج از مسابقه

 

فیلم های این بخش که هم ارز فیلم های بخش مسابقه هستند شامل آثاری می شوند که:

1ـ به لحاظ مغایرت سال تهیه شان با مقررات یا تکمیل تعداد فیلم های مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه یابند.

2ـ به لحاظ رعایت مقررات ـ از جهت عضویت یکی از سازندگان فیلم در هیأت داوری ـ امکان نمایش در بخش مسابقه را نداشته باشند.

3ـ سازنده فیلم خواستار نمایش اثرش در این بخش باشد.

 

    به همه فیلم هایی که به بخش مسابقه یا خارج از مسابقه راه می یابند گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

    

    ج: جشنواره جشنواره ها

 

    فیلم های این بخش از میان فیلم های برگزیده ای که در جشنواره های مختلف جهانی به نمایش درآمده اند، انتخاب خواهند شد.

 

    د: نمایش های ویژه

 

برای این بخش سه گروه فیلم پیش بینی شده است:

 

    فیلم هایی که به مناسبت رویدادهای خاصی در سینما، برگزیده می شوند.

    فیلم های کوتاه و بلند، اعم از داستانی و یا مستند که به شناخت سینمای یک منطقه و یا سرزمین و روند تحولات فرهنگی و فنی بپردازد.

    فیلم های باارزشی که تولیدشان پیش از 1999 بوده و یا تولیدات جدیدی که در جشنواره ای شرکت نداشته اند و به مسابقه نیز راه نیافته اند.

    

    ه: مرور آثار

    برنامه های بزرگداشت این دوره جشنواره در بخش هایی تحت عناوین آئینه های روبرو، برای تمامی فصول و دورتر از قاب، فعالیت های ارزشمند یک کارگردان، یک بازیگر و یک طراح صحنه و لباس را مرور خواهد کرد.

    

    مقررات عمومی

    هر استودیو، سازمان، نهاد و شخص می تواند هر تعداد فیلم بلند که مایل باشد به جشنواره ارائه نماید. فیلم ها می توانند سیاه و سفید یا رنگی، 16 یا 35 میلیمتری باشند.

    نهادها، سازمان های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی که مایلند فیلم هایشان را در قسمت های مختلف جشنواره شرکت دهند باید نکات زیر را رعایت نمایند:

    الف ـ برگ های درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل نموده و همراه عکس، پوستر، بروشور و غیره حداکثر تا 20 آذرماه 1380 به دفتر جشنواره تحویل نمایند.

    ب ـ نسخ اولیه فیلم ها باید تا پانزدهم دی ماه 1380 به دفتر جشنواره تحویل گردد.

    تصمیم درباره برنامه های جشنواره و همچنین تعیین تاریخ و ساعت نمایش فیلم ها با جشنواره خواهد بود.

    پس از تحویل کپی فیلم ها به دفتر جشنواره، امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.

    اخذ تصمیم نهایی در باره هر نکته ای که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن، با مدیر جشنواره است.

    درخواست شرکت در جشنواره به منزله قبول کامل مقررات بالاست.

    نهادها و ارگان هایی که در ارتباط با فعالیت های سینمایی و فرهنگی تمایل دارند جوایزی را به فیلم های شرکت داده شده در بخش مسابقه اهدا نمایند، باید موضوع را کتباً حداقل 45 روز پیش از آغاز جشنواره با ارائه آئین نامه و نوع جایزه ای که قصد دارند به فیلم ها یا هنرمندان اهدا نمایند به اطلاع «مدیریت جشنواره ها و مجامع سینمایی» رسانده و کسب موافقت نمایند.

 

یادداشت دبیر جشنواره :

 

    از جشنواره فجر به عنوان جایگاه بررسی یکسال تلاش سینمای ایران توقع انتظارات زیادی وجود دارد. بدور از ارزیابی این توقعات، شاید بتوان این انتظارات رو به افزایش را به  حساب آبروی روزافزون سینمای ایران گذاشت.

    خدمتگزاری در مجموعه ای با 20 سال تجربه علیرغم مخاطرات، شیرینی خاص خود را دارد. در این فرصت به تمام سینماگران ایرانی و مدیران قبلی جشنواره عرض ادب می کنم بهرحال آنچه امروز به دست آورده ایم نتیجه تلاش در دوره های گذشته جشنواره است. هر دوره ی جشنواره، رنگ و بوی خود را دارد، امسال در میان فیلم ها به ویژه بخش مسابقه تنوع و کیفیت قابل قبولی مشاهده می شود. امیدوارم تأثیرات مثبت آن را در جریان تولید و نمایش فیلم های سال آینده شاهد باشیم. چرا که تنوع آثار، همواره ضامن رشد و شکوه سینمای پس از انقلاب اسلامی بوده است.

                                                               محمدمهدی عسگرپور

                                                                   دبیر جشنواره

 

 

بیانیه هیأت داوران :

 

بیانیه هیأت داوران مسابقه سینمای ایران:

    سلام و سپاس نصار همه ی اهل سینما، اهل خانواده ی کوچک سینما که در خانه های نقلی شان جهانی می سازند برای جهانیان، جهانی... جهان هایی سرشار از شیدایی و شور، لبریز از امید و نور، همنوا و همصدا با همین نزدیکی ها، و هم با آن دورهای دور.

سلام و سپاس نثار اهالی پوست کلفت سینما که تاب می آورند همه ی کژتابی ها را و محک طاقت اند در کوره ی کارگه خمیده کمران و خم به ابرو نمی آورند آن جا که خمیده اند و از جان مایه می گذارند، تا پر کنند جای خالی کم داشت ها و نداشته ها را بی چشم داشتی به پاداشی.

    سلام و سپاس نثار اهالی سینما که شیفتگان را فرا خوندند به ضیافت های پرشور و شاد، به ضیافت های پرسوز و گداز، به ضیافت های پر رمز و راز و به ضیافت های دردمندانه ی غمخوارانه ی عاشقانه. و تعالی بخشیدند چشم و گوش را، احساس و هوش را، فکر و روح را. دست مریزاد، خسته نباشید، دمتان گرم و سرتان سلامت. دست مریزاد که کارتان را جدی گرفتید، رنج کشیدید و با همه ی تاب و توان سنگ تمام گذاشته بودید، هر یک به فرا خور تاب و توان خود. ما هم کارتان را جدی گرفتیم. جدی جدی. ما که می گویم، هفت نفر بودم. ما هفت نفر می بایست از میان بیست و یک اثر و از میان سیصد و پانزده جایزه گیرنده ی بالقوه، فقط بیست نفر را بر می گزیدیم. ما هفت نفر بودیم، همدل و همراه و همسو در دلبستگی به تعالی سینمای ملی، ولی با دلی در درون خود، جدا از آن دیگری، با نگرش ها و بینش ها و سلیقه های خود، خاص خود.

    ما هفت نفر بودیم، جمعی یگانه و هم بیگانه. ندرتاً به اتفاق آرا. غالباً سه به چهار، گاه دو به پنج و حتی یک به شش. اما، اما مهم نیست که چند به چند. ما هفت نفر مسئول انتخاب های خود هستیم، همه. اما، امای دیگر این که رأی ما هفت نفر نه وحی منزل است، نه «همینه که هست» این رأی ما هفت نفر است، هر هفت نفر دیگری می توانستند آراء دیگری. دیگر تری داشته باشند. این رأی ما هفت نفر است، دلخوشی و دعای برندگان به دلخواری و غرولند نابرندگان در!

مخلص همه ی شما هستیم، مخلص برندگان و نابرندگان، گردن مان از مو باریک تر.

                                                                                                                                                                    والسلام

 

 

 

اهداف :

 

هدف جشنواره در این بخش، عرضه و معرفی فیلم های ارزشمند یک سال فعالیت فیلمسازی و تشویق هنرمندان برگزیده سینمای ایران است.

 

 

توضیحات :

 

    در بخش « آینه های روبرو » در این دوره از جشنواره آقایان کیانوش عیاری، کلود شاورل و الیا کازان شرکت داشتند.

 

    در بخش « برای تمامی فصول » آقایان آلن دلون و پرویز پرستویی و خانم ها گلچهره سجادیه و سیدنی پوایته شرکت داشتند.

    در بخش « دورتر از قاب » آقایان ایر اثباتی، ایرج رامین فر، محسن شاه ابراهیمی، حسن فارسی، مجید میرفخرایی و عبدالحمید قدیریان و خانم ملک جهان خزایی در سینمای ایران و هنری بامستد ( آمریکا )، آان استراسکی ( لهستان )، کن دام ( انگلستان )، ریچارد دسیل برت ( آمریکا )، دانته فرتی ( ایتالیا )، دین ریس ( آمریکا )، استوارت گرگ ( انگلیس )

 

لیست فیلمهایی که در جشنواره بین المللی فیلم فجر ـ دوره بیستم(۱۳۸۰) شرکت داشته اند.

 

فیلم       کارگردان

آرزوهای زمین (1380)        وحید موسائیان

ارتفاع پست (1380)           ابراهیم حاتمی کیا

امتحان (1380)    ناصر رفایی

ایستگاه متروک (1380)      علیرضا رئیسیان

بمانی (1380)      داریوش مهرجویی

پرنده باز کوچک (1380)     رهبر قنبری

تیک (1380)       اسماعیل فلاح پور

خانه ای روی آب (1380)    بهمن فرمان آرا

خواب سفید (1380)          حمید جبلی

رأی مخفی (1380)            بابک پیامی

راه بهشت (1380)             محمود بهرازنیا

سفر به فردا (1380)           محمدحسین حقیقی

شام آخر (1380)   فریدون جیرانی

عیسی می آید (1380)       علی ژکان

قارچ سمی (1380)            رسول ملاقلی پور

کاغذ بی خط (1380)         ناصر تقوایی

مربای شیرین (1380)        مرضیه برومند

مزاحم (1380)     سیروس الوند

من ترانه پانزده سال دارم (1380)       رسول صدرعاملی

نامه های باد (1380)          علیرضا امینی

نان و عشق و موتور 1000 (1380)     ابوالحسن داوودی

نگین (1380)      اصغر هاشمی

سفر سرخ (1379)             حمید فرخ نژاد

سفره ایرانی (1379)           کیانوش عیاری

 

کشورهای شرکت کننده در جشنواره

 بین المللی فیلم فجر ـ دوره بیستم(۱۳۸۰)

ایران  

 

بخشهای جشنواره  بین المللی فیلم فجر ـ دوره بیستم(۱۳۸۰)

 

تعداد کل بخش ها : ۴

بخش جشنواره جشنواره ها ۱ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  رأی مخفی (۱۳۸۰)            بابک پیامی

بخش خارج از مسابقه سینمای ایران ۲ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  راه بهشت (۱۳۸۰)             محمود بهرازنیا

  سفره ایرانی (۱۳۷۹)           کیانوش عیاری

بخش مسابقه بین الملل ۳ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  ارتفاع پست (۱۳۸۰)           ابراهیم حاتمی کیا

  خانه ای روی آب (۱۳۸۰)   بهمن فرمان آرا

  قارچ سمی (۱۳۸۰)            رسول ملاقلی پور

بخش مسابقه سینمای ایران ۲۱ فیلم

 نام فیلم  کارگردان

  آرزوهای زمین (۱۳۸۰)        وحید موسائیان

  ارتفاع پست (۱۳۸۰)           ابراهیم حاتمی کیا

  امتحان (۱۳۸۰)   ناصر رفایی

  ایستگاه متروک (۱۳۸۰)      علیرضا رئیسیان

  بمانی (۱۳۸۰)      داریوش مهرجویی

  پرنده باز کوچک (۱۳۸۰)     رهبر قنبری

  تیک (۱۳۸۰)       اسماعیل فلاح پور

  خانه ای روی آب (۱۳۸۰)   بهمن فرمان آرا

  خواب سفید (۱۳۸۰)          حمید جبلی

  سفر به فردا (۱۳۸۰)           محمدحسین حقیقی

  شام آخر (۱۳۸۰)               فریدون جیرانی

  عیسی می آید (۱۳۸۰)       علی ژکان

  قارچ سمی (۱۳۸۰)            رسول ملاقلی پور

  کاغذ بی خط (۱۳۸۰)         ناصر تقوایی

  مربای شیرین (۱۳۸۰)        مرضیه برومند

  مزاحم (۱۳۸۰)     سیروس الوند

  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)       رسول صدرعاملی

  نامه های باد (۱۳۸۰)          علیرضا امینی

  نان و عشق و موتور ۱۰۰۰ (۱۳۸۰)     ابوالحسن داوودی

  نگین (۱۳۸۰)      اصغر هاشمی

  سفر سرخ (۱۳۷۹)             حمید فرخ نژاد

 

 

 موضوعات جوایز   بین المللی فیلم فجر ـ دوره بیستم(۱۳۸۰)

 

۱ - بهترین تدوین

             

             برنده :

           

              قارچ سمی (1380)          ...          بهرام دهقان

 

۲ - بهترین جلوه های ویژه

             

             برنده :

           

              قارچ سمی (1380)          ...          محمدرضا شرف الدین

 

۳ - بهترین چهره پردازی

             

             برنده :

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          علی عابدینی

 

۴ - بهترین صدابرداری

             

             برنده :

           

              امتحان (1380) ...          یداله نجفی

           

              امتحان (1380) ...          ناصر شکوهی نیا

 

۵ - بهترین صداگذاری

             

             برنده :

           

              سفر به فردا (1380)         ...          محمدرضا دلپاک

 

۶ - بهترین طراحی صحنه

             

             برنده :

           

              خانه ای روی آب (1380) ...          ژیلا مهرجویی

 

۷ - بهترین فیلم

             

             برنده :

           

              ارتفاع پست (1380)         ...          منوچهر محمدی

           

              خانه ای روی آب (1380) ...          بهمن فرمان آرا

 

۸ - بهترین فیلمبرداری

             

             برنده :

           

              ایستگاه متروک (1380)    ...          محمد آلادپوش

             

              نامزد :

           

              مزاحم (1380)   ...          علی الهیاری

 

۹ - بهترین فیلمنامه

             

             برنده :

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          کامبوزیا پرتوی

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          رسول صدرعاملی

 

۱۰ - بهترین کارگردانی

             

             برنده :

           

              امتحان (1380) ...          ناصر رفایی

           

              کاغذ بی خط (1380)       ...          ناصر تقوایی

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          رسول صدرعاملی

 

۱۱ - بهترین موسیقی متن

             

             برنده :

           

              قارچ سمی (1380)          ...          ناصر چشم آذر

             

              نامزد :

           

              آرزوهای زمین (1380)      ...          فریدون شهبازیان

 

۱۲ - فیلم

             

              شرکت کننده :

           

              ارتفاع پست (1380)

           

              بمانی (1380)

           

              پرنده باز کوچک (1380)

           

              تیک (1380)

           

              رأی مخفی (1380)

           

              راه بهشت (1380)

           

              شام آخر (1380)

           

              عیسی می آید (1380)

           

              قارچ سمی (1380)

           

              مربای شیرین (1380)

           

              نامه های باد (1380)

           

              نان و عشق و موتور 1000 (1380)

           

              نگین (1380)

           

              سفر سرخ (1379)

           

              سفره ایرانی (1379)

 

۱۳ - نقش اول زن

             

             برنده :

           

              ارتفاع پست (1380)         ...          گوهر خیراندیش

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          ترانه علیدوستی

 

۱۴ - نقش اول مرد

             

             برنده :

           

              خانه ای روی آب (1380) ...          رضا کیانیان

           

              خواب سفید (1380)        ...          حمید جبلی

 

۱۵ - نقش دوم زن

             

             برنده :

           

              خانه ای روی آب (1380) ...          بهناز جعفری

           

              من ترانه پانزده سال دارم (1380)     ...          مهتاب نصیرپور

 

۱۶ - نقش دوم مرد

             

             برنده :

           

              آرزوهای زمین (1380)      ...          حسین شیدایی

           

              خانه ای روی آب (1380) ...          عزت اله انتظامی

 

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

اخبار مرتبط