چهاردهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 21 مگابایت
سیزدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 20 مگابایت
دوازدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 19 مگابایت
یازدهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 17 مگابایت
دهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 20 مگابایت
نهمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 15 مگابایت
هشتمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 19 مگابایت
هفتمین برنامه «صدای فجر» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر را بشنوید - 13 مگابایت
در زمانه‌ای هستیم که مستند می‌تواند گره‌گشا باشد 00:02 15 مگابایت
توجه مسئولان به عمق تأثیرگذاری اثر، فیلم مستند را برای مخاطب عمومی جا می‌اندازد 00:02 16 مگابایت
علاقه مردم به فیلم مستند با سرعت زیاد در حال گسترش است 00:02 13 مگابایت
سینمای مستند در فجر38 از نگاه اعضای هیات انتخاب 00:02 17 مگابایت
جلسه جمع‌بندی هیات انتخاب‌ بخش مستند سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 00:01 6 مگابایت
درخواست یک عضو  جامعه نابینایان از دبیر جشنواره فیلم فجر 00:03 21 مگابایت
جشنواره در کلاکت بیست و سی 00:01 10 مگابایت
جشنواره  سی و هشتم در کلاکت بیست و سی 00:30 4 مگابایت