توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

سینماها

سینما فلسطین

آدرس

خیابان طالقانی- نبش خیابان برادران مظفر