توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

سینماها

تالار ایوان شمس

آدرس

ابتدای بزرگراه کردستان