توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

سینماها

سینما صحرا

آدرس

خیابان شریعتی- سه راه طالقانی