توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

سینماها

سینما فجر اسلامشهر

آدرس

اسلامشهر- خیابان آیتا... کاشانی