توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

سینماها

پردیس سینما آزادی

آدرس

خیابان بهشتی نبش خالد اسلامبولی (وزرا)