توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

سینماها

پردیس سینمایی ملت

آدرس

استان تهران، تهران، منطقه ۳، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی