توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

سینماها

موزه سینمای ایران

آدرس

استان تهران، تهران، منطقه ۱، فردوس خیابان ولیعصر.، باغ