توجه: : مرورگر شما از فایل pdf پشتیبانی نمی کند. این فایل را از : اینجا دانلود کنید.

سینماها

سینما جوان

آدرس

شهرک مهران، داراب، استان فارس